Smarter foods – Smarter Kids

Artikkel av Merete Askim - Ernæringsfysiolog Emerita Dr Alex Richardson[i] ga en forelesning om «Smartere mat gir smartere barn», med vekt på ernæring for barn med ADHD. Det ble holdt 15.november

Continue Reading

Barneschizofreni – tanker etter å ha møtt et alvorlig sykt barn

For en tid tilbake veiledet jeg en kollega som var ansatt ved Akuttenhet for ungdom.  Han fortalte om et innlagt barn.  Legene mente at det hadde barneschizofreni, og det fikk medisiner i henhold til diagnosen. Ettersom jeg gjennom en lang yrkeskarriere aldri hadde møtt et så lite barn med schizofreni, ble jeg nysgjerrig på å finne mer ut av det.

Continue Reading