Likepersonsarbeid i Mat & atferd – hva er en likeperson og hva forventes av en likeperson?

Som nytt medlem i foreningen kan man sitte med mange spørsmål om diagnosen og
hverdagen med proteinintoleranse, eller kanskje man bare trenger noen å prate med. For å
slippe å tråkke den samme veien som mange har gjort før, har de fleste foreninger
likepersoner som spiller en viktig rolle, da disse selv har erfaring med hvordan det er å leve
med proteinintoleranse eller har nær familie som er rammet.

Hva er en likeperson?

En likeperson er en person som selv har erfart hva det vil si å være matintolerant eller som
er pårørende av en som er rammet. Det er en person som har bearbeidet sine egne
erfaringer, slik at man er i stand til å være tilstede for andre i samme situasjon.

Likepersonsarbeid er ingen profesjon, og det skal derfor ikke stilles krav om fagkunnskap.

Likepersoner som selv har en terapeutisk fagbakgrunn bør være spesielt oppmerksom på
disse grensene. En terapeut skal som likeperson ikke drive behandling, men kun være en som gir råd og veiledning til mer kunnskap om feltet.
Det skal være fokus på det hverdagslige, der det vesentlige er at man har bearbeidet sine egne erfaringer, og at en i rollen som likeperson har evne til å reflektere over sin egen og andres situasjon.

Det er viktig å ha god evne til å lytte og sette den andre i fokus.

Likepersonsaktivitet kan være situasjoner hvor mennesker møtes ansikt til ansikt, over
telefon eller via internett. Folk møtes en og en, eller i ulike former for likepersonsgrupper – samtalegrupper og/eller aktivitetsgrupper.

Likepersonsarbeid er frivillig og ulønnet. Det kan likevel være oppdrag der en kan få dekket
for eksempel reiseutgifter for å stå på en stand, samling eller lignende oppdrag. Dette skal
avklares på forhånd med oppdragsgiver og utgiftene vil bli dekket i samsvar med Mat &
atferd sine økonomiske retningslinjer.

Målsettingene med likepersonsarbeidet i Mat & atferd er:

  • En bevisstgjøring av egen livssituasjon
  • Å tilpasse seg en ny livssituasjon
  • Økt kunnskap om egne helseutfordringer
  • Økt kunnskap om egne muligheter og ressurser

Likepersonsrollen

Likepersonen må være fylt 18 år, ha deltatt på likepersonskurs og blitt godkjent som
likeperson, samt undertegnet en taushetserklæring.

Vinter/våren 2023 setter vi opp et introduksjonskurs over 8 kvelder hvor du får god informasjon om likepersonsarbeid, samt ulike temaer rundt matintoleranser, mikrobiomet, matkvalitet m.m.

Mer info om introduksjonskurset kommer på nyåret. Du kan allerede nå melde din interesse ved å sende en mail til redaksjon@matogatferd.no.

Det er viktig for oss at du som likeperson føler deg trygg i rollen og har et nettverk med andre likepersoner rundt deg.

Velger du å gå inn i rollen som likeperson etter introduksjonskurset, vil du få jevnlig oppfølging hvor vi møtes online og tar opp ulike tema, og etterhvert også fysisk på en helgesamling.

Hva må til for å være en likeperson?

En likeperson skal være medlem av Mat & atferd, og som selv har proteinintoleranse eller er
foreldre/foresatte til barn/voksne som er rammet. Det legges opp til tette bånd mellom
foreningens likepersoner, lokallagsledere og sentraladministrasjonen.

Tilgjengelighet

Liste over likepersoner legges ut på våre hjemmesider.

Likepersonene deles inn geografisk etter lokallag, og etter hva man har en erfaring med.

For eksempel en egen liste for barnefamilier, en liste for erfaringer innen autismespekteret, osv… Du bestemmer selv hvilken informasjon som skal stå under ditt navn.

Din mailadresse må stå som kontaktinformasjon slik at man kan nå deg via mail. Når dere har oppnådd kontakt kan du vurdere å gi dem ditt mobilnummer, men dette skal ikke stå på hjemmesiden.

Etikk og taushetserklæring

Likepersonarbeid er også et spørsmål om etikk og moral. Taushetsløfte er viktig. En
likeperson får vite mye om andre mennesker og familiene deres. Denne informasjonen skal
ikke videreformidles til noen. Taushetsplikten gjelder både når man er aktiv som likeperson
og når man har sluttet i sitt tillitsverv. Se eget skjema for signering av taushetserklæring (deles ut på nettkurset).