Smarter Foods – Smarter Kids

En oppsummering skrevet av ernæringsfysiolog emerita Merete Askim Dr Alex Richardson[1] ga en forelesning om «Smartere mat gir smartere barn», med vekt på ernæring for barn med ADHD. Det ble holdt

Continue Reading

Glutenfri diett ved schizofreni

Det antas at ca 30 % av alle pasienter med schizofreni er glutensensitive. Allerede på 50-tallet så forskere en sammenheng mellom cøliaki og schizofreni hos barn. Det kommer mer og mer forskning

Continue Reading

Ny diettbehandling ved autisme

Ceymi Doenyas: Novel Personalized Dietary Treatment for Autism Based on the Gut-Immune-Endocrine-Brain Axis, august 2019 Denne forskningsartikkelen ser på autismespekterforstyrrelser (ASF) ut i fra tarm-hjerne-aksen, de tar også med immunitetssystemet og

Continue Reading