Smarter foods – Smarter Kids

Artikkel av Merete Askim - Ernæringsfysiolog Emerita Dr Alex Richardson[i] ga en forelesning om «Smartere mat gir smartere barn», med vekt på ernæring for barn med ADHD. Det ble holdt 15.november

Continue Reading

Glutenfri diett ved schizofreni

Det antas at ca 30 % av alle pasienter med schizofreni er glutensensitive. Allerede på 50-tallet så forskere en sammenheng mellom cøliaki og schizofreni hos barn. Det kommer mer og mer forskning

Continue Reading

Ny diettbehandling ved autisme

Ceymi Doenyas: Novel Personalized Dietary Treatment for Autism Based on the Gut-Immune-Endocrine-Brain Axis, august 2019 Denne forskningsartikkelen ser på autismespekterforstyrrelser (ASF) ut i fra tarm-hjerne-aksen, de tar også med immunitetssystemet og

Continue Reading

Brain inflammation and OCD

Summary: Brain inflammation is 30% higher in people with OCD than in their peers without the disorder, a new study reports. Source: Center for Addiction and Mental Health. A new brain

Continue Reading

Ny forskning på tarmflora

Study: Out of the 23 patients with Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS), 43% had a bacterial infection (majority involving strep), but 57% reportedly had a viral infection. STUDY 2019 All 23 patients

Continue Reading

Møt biologen Iver Mysterud

Hva kan en biolog lære oss om kosthold hos mennesket? Tydelig mye. Bli kjent med mennesket og fagpersonen Mysterud. Tekst: Julie FromFoto: Iver Mysterud Kan du fortelle litt om deg selv, hva

Continue Reading