Smarter foods – Smarter Kids

Artikkel av Merete Askim - Ernæringsfysiolog Emerita Dr Alex Richardson[i] ga en forelesning om «Smartere mat gir smartere barn», med vekt på ernæring for barn med ADHD. Det ble holdt 15.november

Continue Reading

Glutenfri diett ved schizofreni

Det antas at ca 30 % av alle pasienter med schizofreni er glutensensitive. Allerede på 50-tallet så forskere en sammenheng mellom cøliaki og schizofreni hos barn. Det kommer mer og mer forskning

Continue Reading

Ny diettbehandling ved autisme

Ceymi Doenyas: Novel Personalized Dietary Treatment for Autism Based on the Gut-Immune-Endocrine-Brain Axis, august 2019 Denne forskningsartikkelen ser på autismespekterforstyrrelser (ASF) ut i fra tarm-hjerne-aksen, de tar også med immunitetssystemet og

Continue Reading

Brain inflammation and OCD

Summary: Brain inflammation is 30% higher in people with OCD than in their peers without the disorder, a new study reports. Source: Center for Addiction and Mental Health. A new brain

Continue Reading

Ny forskning på tarmflora

Study: Out of the 23 patients with Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS), 43% had a bacterial infection (majority involving strep), but 57% reportedly had a viral infection. STUDY 2019 All 23 patients

Continue Reading