Nav-støtte og glutensensitivitet

Støtten er foreslått fjernet i statsbudsjettet for 2019. Hvem trenger denne støtten? Hva koster det staten å fjerne støtten? Sårbare mennesker kan få svekket helse. Skriv under oppropet nå.

15.10.201812:47 Aina Gunnerud

NAV støtte og glutenintoleranse.

Mor engasjerer seg ….. med fare for å bli utslitt igjen.

Når vi etter mange års kamp fikk diagnose fra sykehuset og NAV-støtte, fikk vi endelig anerkjennelse fra omgivelsene. Vi var jo aldri i tvil om at det var nødvendig å spise glutenfritt. Helsegevinstene var betydelig, ikke minst atferd og livskvalitet for barnet og hele familien. Dette var lenge før påstander om trendy diett eller «gøy å teste» aktivitet, dette er helt nødvendig som «medisinsk» behandling.

Regjeringen foreslår at NAV-støtten for glutenintoleranse fjernes i sin helhet i statsbudsjettet for 2019. Støtten for cøliaki skal reduseres betydelig. Dette vil svekke privatøkonomien, spesielt til personer med allerede svak økonomi. Vi har behov for en regjering og politikere som jobber for de som trenger det mest. Eller kanskje er det noe jeg har misforstått her?

Økonomisk støtte som er lønnsom for staten

Det har gått mange år nå og vi var klar for neste fase. «Barnet» skal motiveres videre for å fortsette glutenfritt kosthold og ta vare på helse ut i voksenlivet. Livets overganger og det sosiale livet er allerede utfordrende og vi trenger den støtten vi kan få. Dette handler om så mye enn kroner og ører pr måned.

Jeg har akkurat skrevet kontrakt med min 18-åring om at han skal betale 2.000 pr måned for mat og bo hjemme hos oss. Det er jo støtten hans fra NAV og hele hans inntekt. Dette gir en trygghet for meg som mor at han vil fortsette å leve glutenfritt og kan takle livets overganger med en større ro. Han har allerede startet med arbeidspraksis og er under utdanning. Jeg vet ikke om jeg er klar for å kjempe en kamp til!

Det som kanskje er viktig å påpeke her er at glutenintoleranse (non-cøliaki) og cøliaki skal ha samme støtte. Begge gruppene har stor helsegevinst ved å leve glutenfritt og sparer samfunnet for betydelig beløp.

Debatt i media og opprop

Dette er foreløpig et forslag i statsbudsjettet og det ikke ferdig forhandlet. Kanskje kan foreningens synspunkt bli hørt. Vi er enige med NCF her. NCF – norsk cøliakiforening - har i disse dager en del innlegg på sine sider om dette tema og viser et stort engasjement her. Der nevnes også diagnosen «ikke-cøliakisk glutensensitivitet» (glutenintoleranse) og at det selvfølgelig er nødvendig med samme type kosthold som de med cøliaki.

I VG har NCF en artikkel om svar på rapporten fra SIFO og beregninger for faktiske utgifter. NCF påpeker flere feil og mangler i den rapporten. Se vedlegg her. https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/Ondnal/til-deg-statsraad-anniken-hauglie?utm_content=row-10&utm_source=vgfront

Les også bloggen om «10 gode grunner til å hvorfor kutt i grunnstønad er en dårlig ide»

Støtt denne saken ved å skrive under oppropet

Jeg har skrevet under oppropet. Har du? Skriv under oppropet her!