L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Få matallergi på kartet!

16. juni hadde Allergolog Kvenshaugen en kronikk i Aftenposten. Mat & atferd sendte inn et debattinnlegg i forhold til denne kronikken, men Aftenposten valgte å ikke publisere innlegget.

02.07.201810:56 Tine Østby
Mat & atferds debattinnlegg


Allergolog Kvenshaugen skriver i kronikken 16.juni om helseproblemet: matallergi, matintoleranse, magesmerter og overforbruk av diett. Hun kritiserer at for mange tror at de har matallergi, eller irritabel tarm. Det virker som om dette er det største helseproblem i Norge, feil kosthold med risiko for helseskader. Dette er alvorlig. Løsningen er å respektere pasientene og tilby behandlingen som gis «der ute» hos leger sammen med ernæringskyndige i matintoleranse. 

Men hun dokumenterer at 62% har kroniske mageplager, som da ikke skal skyldes maten eller allergi. Men har de matintoleranse? De fleste vil tro at kroniske mageplager er «allergi», de fleste vet ikke forskjell på matallergi og matintoleranse. Ei heller de fleste leger. Hun mener at laktoseintoleranse er sjeldent blant etisk norske, men det er store mørketall. Når mageproblemene blir borte uten matvarer med fersk melk, trenges ingen lege. 

Kvenshaugens kronikk stigmatiserer personer når de leter etter hjelp «der ute», der noen få kvalifiserte leger og ernæringsfaglige gir god veiledning. Men legene er i mindretall, deres bruk av blant annet ikke-anbefalte dyre blodprøver er så ille, at Helsetilsynet gjerne vil frata dem autorisasjonen, på tross av at pasientene blir friskere. Dette gir dem et nytt liv, og sparer NAV for betydelige beløp. Dette bør interessere Kvenshaugen, Høie og Jensen.

Kvenshaugen skriver at for mange velger glutenfritt, men Cøliakiforeningen antar at få av de 7-8% med glutenintoleranse, vet om intoleransen. Forskning aksepterer en stor bredde av symptomer ved glutenintoleranse, ikke minst innen mage-tarm og psykisk helse. Mange med psykiske lidelser har mageproblemer, derfor må matintoleranse tidlig inn i diagnosevurderingen.

Min oppfordring er at Kvenshaugen slutter å stigmatisere pasienter som søker hjelp der hjelp er å finne.

Merete Askim. Ernæringsfysiolog, høgskolelektor em NTNU/HiST, leder av pasientforeningen Mat og atferd