L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Microbiota and future health

Mat & atferd deltok på en svært interessant konferanse i regi av Rikshospitalet 22. juni.

26.06.201815:22 Tine Østby

Temaet på denne konferansen var hvor stor betydning mikrobiomet vårt har for vår helse i tillegg til antibiotikabruk og utfordringene rundt dette.

De siste års forskning finner en klar sammenheng mellom ubalanser i tarmfloraen og ulike helseproblemer. Det kan blant annet knyttes opp mot allergier, overvekt, autoimmune sykdommer og psykiske plager. 

Den høye antibiotikabruken som har vært de siste tiårene er en utfordring i forhold til utvikling av antibiotikaresistens, men også den skaden den kan gjøre i tarmfloraen. 

Noen av presentasjonsholderne var:

 • Rob Knight - Microbes in Health and disease
  Mye interessant i forhold til hvor mange mikrober vi faktisk har på kroppen! Forskning viser at vi har ulike mikrobiom på kroppen. Det er f.eks. et annet mikrobiom på huden enn i tarmen. Forskning viser også at én bakterie kan slå på 100 gener!
 • Merete Eggesbø - The long-term health effects of C-section & the role of the gut microbiome
  I denne studien fant hun at barn født med keisersnitt av mødre med allergi hadde høyere risiko for selv å utvikle allergi enn barn født vaginalt. Barn født med keisersnitt av mødre uten allergi, hadde ikke forhøyet risiko for å utvikle allergi i forhold til barn født vaginalt.  

 • Tore Midtvedt - The hidden dangers for future health in processed foods: the ecoshadow of emulsifiers and preservatives
  I dette foredraget var det blant annet fokus på all bruk av desinfeksjonsmidler og antibakterielle vaskemidler og den negative effekten det har på mikrobiomet.
  Tips: Reduser bruken av antibakterielle midler til et minimum

  Det ble også presentert den negative virkning sprøytemiddelet RoundUp har på planter og insekter, noe som også påvirker helsa til oss mennesker. 
 • Ørjan Olsvik - Should we forbid all use of antibiotics in fish farming, agriculture and husbandry? Pros and cons
  Det er høyt bruk av antibiotika i landbruket i utlandet. Norge er blant de mest restriktive og har de laveste nivåene av antibiotika i kjøtt og planter i verden. Å kjøpe norskprodusert mat er derfor både mer bærekraftig og bedre for helsa. 
Mye spennende forskning fremover

Det er fremdeles mye man ikke vet om dette emnet og kartlegging av de ulike bakteriestammene er enda i en tidlig fase. Det som er helt klart er at det ligger mange nøkler til en god helse innenfor dette området. 
Dette er et forskningsområdet som får mye fokus fremover og det blir spennende å se hva som kommer.

Takk til Rikshospitalet og Merete Eggesbø som arrangerte denne konferansen.
Det var et godt oppmøte med mange leger tilsteder. 

Mat & atferds utsendte hilste på Tore Midtvedt