L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

ADHD/hyperaktivitet og cøliaki

Her har de undersøkt 67 menn i alder 7-42 år, og funnet at 10 av dem hadde cøliaki. Etter glutenfritt kosthold, ble alle bedre. Undersøkelsen konkluderer med at alle som har ADHD bør undersøkes for cøliaki.

15.02.201814:55 Lasse Johannessen

ADHD

Sammenheng mellom ADHD/hyperaktivitet og cøliaki / Association of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Celiac Disease: A Brief Report, 2011

Hele artikkelen kan leses her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3184556/

Nevrologiske uttrykk hos barn med utypiske cøliaki  /Neurological manifestations of atypical celiac disease in childhood.

Forskerne tar utgangspunkt i at det er mange forskjellige nevrologiske uttrykk som tidlige symptomer på cøliaki. De antar at gluten-forgiftning er den mest sansynlige årsak/trigger for de sykdomsreaksjoner i de nevrologiske reaksjoner i utypisk cøliaki. Hos 117 pasienter med atypisk cøliaki, var det sett kramper, lavt aktivitetsnivå gjerne problemer med hodemuskler (axial hypotoni), feil i hjernens hvite substans (leukoencephalopathy), milde synsforstyrrelser og ADHD. Glutenforgiftning kan være en viktig trigger for epilepsi hos cøliakere. Et glutenbegrenset kosthold kan bedre alt dette.  

Abstractet kan leses her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28434139

Et kontrollert forsøk om kosteffekt for ADHD / A randomised controlled trial into the effects of food on ADHD. 2009

Her ville de undersøke om begrenset kosthold har effekt i en ikke-selektert gruppe av barn med ADHD. Det vil si at man ikke vet om de går på diett. De 27 barna ble delt i en intervensjons/behandlingsgruppe og i en «vente-gruppe». Det ble betydelig bedring i intervensjonsgruppen på ADHD-Rating-Scale-skjema til 69,4%. De konkluderer med at en streng gjennomført diett kan være viktig i testing av barn med ADHD, om kostfaktorer bidrar til adferdsforstyrrelsene, og om det kan ha en god effekt på barnets adferd. 

Abstract kan leses her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18431534

Her er et hefte om kost, ADHD og adferd fra 1999. Vel, det er 20 år gammelt, men fortsatt en del å hente. 

https://cspinet.org/sites/default/files/attachment/dyesreschbk.pdf

Illustrasjonsfoto: Frank Mckenna, Unsplash.