L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Mat & atferd lager nå en høringsuttalelse til NOU 2020:1 «Autismetjenester»

Høringsuttalelse til NOU 2020:1
01.01.197000:00 Tine Østby

Det er laget en "Kunnskapsoppsummering" innen autisme, etter et mandat fra Helsedirektoratet november 2006, og gitt direktoratet mars 2010.

Oppsummeringen er laget av norske og internasjonale forskere. Oppsummeringen er senere bekreftet som gode forskningsstudier, men den er ikke tatt med i utformningen av NOU 2020:1.

Oppsummeringen finnes heller ikke på nettet og har ikke blitt brukt i noen sammenheng i ettertid.

Dokumentet er langt og til tider tungt skrevet, men innledningen og konklusjonen på side 44 er viktigst å lese.

Her finner du hele kunnskapsoppsummeringen (pdf)>>