L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

IgG mat-antistoff og Depresjon - Ny studie

Depresjon er en av de vanligste sykdommene som finnes. Systemisk kronisk lavgradig betennelse har vært assosiert med depresjon. Les mer

21.07.201913:46 Julie From

Systemisk kronisk lavgradig betennelse har vært assosiert med depresjon ved blant annet å påvirke monoaminerge og glutamaterge nerveoverføringer. Hva som forårsaker en slik betennelse er ikke helt avklart, men av de faktorene som kan være involvert er ulike kostholdsfaktorer.

En ny studie med 184 pasienter med depresjon og 184 friske kontrollpersoner er publisert. Av mange ulike funn, fant forskerne signifikant forskjell mellom gruppene på IgG antistoff mot matproteiner (< 0.001). Pasienter med depresjon hadde signifikant høyere konsentrasjon av IgG antistoff. IgG antistoff mot egg, melk, hvete/gluten og soya var av de matantistoff man fant hyppigst og med signifikant forskjell mellom gruppene.

Les mer her:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1672022919300968?via%3Dihub&fbclid=IwAR0oGyI-WQx_iNXmWZXAcgzGFHE06p8xXAyjYd8_EtPqtqQ5mk3pW0l2JkQ

Artikkelen ble nylig publisert av LAB 1.