Artikkelen er skrevet av Truls Isaksen, rektor på Tunsberg Medisinske skole, og ble publisert 16.05.2024 på bloggen til Tunmed.no

Den 23. desember 2016 får Geir (på sin bursdag) beskjed om at han må stenge legekontoret i Ulvik med fem ansatte. Det var Helsetilsynet som kjørte en sak for å innskrenke hans autorisasjon, og det var noen kollegaer av Geir som klagde på at han brukte såkalt ”off label”-behandling, altså ikke pasienter. 

Ankeprosessen har tatt veldig lang tid, men nå er endelig saken avgjort. Statens helsepersonellnemnd (nemnda) omgjør Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) sitt vedtak om tilbakekall av autorisasjon. På sin Facebookside skriver Geir «.. Stakkars Helsetilsyn – jeg syns de har driti seg solid ut..».

Vi tok en telefon til Geir i dag for å gratulere han og høre litt om veien videre. 

Hva tenker du om at vedtaket nå er opphevet?
– Jeg tenker ikke noe annet enn at de har lest det jeg har skrevet i klagen, og at de er enige med meg. Helsetilsynet har gjort et feil vedtak, hvis ikke så hadde de jo ikke opphevet det for å si det enkelt. 

I tillegg så tenker jeg «hva gjør jeg nå»? Mange vil ha meg tilbake som doktor, men jeg har ingen planer. Akkurat nå står jeg inne i veksthuset mitt og potter og kikker på plantene mine, og tenker ikke noe på det.

Så du har lov til å jobbe som lege igjen nå?
– Ja, fra og med 17. april slik jeg tolker det. Det var da vedtaket ble gjort, og så fikk jeg først nå en sånn digipost ca. 1 måned senere. 

Fikk du noen begrunnelse?
– Ja, en veldig god gjennomgang av saken. De er jo ikke 100 % sikker på at jeg har gjort alt perfekt, de gjentar jo det som både jeg og Helsetilsynet har sagt – at journalføringen burde vært bedre. Men de aksepterer dette mer. De mener også at jeg har gjort et feil behandingsvalg, når det gjelder behandling av kvikksølvforgiftning. Etter min mening avspeiler den bare kunnskapsmangel, så det var ikke noe uventet at de ikke var enig i de metodene jeg har brukt. De mente også det var feil å begynne med utredning av melkeallergi hos en pasient, selv om jeg selv hadde argumentert og begrunnet valget med litteraturhenvisning osv. Så der var jeg uenig. Det var akutt otitt (ørebetennelse) som var problematikken, sammen med ADHD og eksem – så i min og i din (Tunsbergs) forståelse så henger dette ofte sammen med melkeallergi.

Hva tenker du om at det har tatt så innmari lang tid? 
– Det er mye å tenke på det? Det kan jo være grundighet, eller at saken har vært veldig vanskelig eller komplisert. De sier at det har vært underbemannet og har alt for store arbeidsoppgaver, men de lager seg jo selv jobb. Selv legeforeningen har reagert på økende mengde reaksjoner, og at det er lavere terskel for å forfølge leger.

Hvilke rettigheter har leger i en sånn sak? 
– Rettigheter? nei ingen!  Slik som professor i offentlig rett, Jon Petter Rui har uttalt, så er sånne offentlige utvalget etterlevninger etter byråkratiet fra dansketida. Helsetilsynet fungerer som aktor, dommer og forsvarer – så det er ikke rart at det går som det går. 

Vi lagde jo et fond for å gi deg litt støtte dersom du måtte i rettssak, noe som ville kostet deg mange hundre tusen. Hva tenker du om fremtiden til dette fondet, siden det nå ikke blir noen sak med deg?

– Jeg synes det burde stå der. Jeg er jo ikke den eneste såkalte «alternative lege» som Helsetilsynet forfølger, og de vil vel neppe slutte med dette. Jeg har ingen tro på at det skjer. 

På en skala fra 0 til 10, hvor frustrert er du over Helsetilsynet?

– Ja, det er litt vanskelig å si. De gjør jo noe fornuftig, som å fjerne helsepersonell som ikke duger, så det ligger vel mellom 5 og 9, og personlig blir det vel 10. Men de gjør jo en viktig og nødvendig jobb, men det å forholde seg til en annen verden enn moderne vestlig medisin, og forholde seg til lover og regler – der svikter de. De har et kjempeforbedringspotensiale.

De må gjerne klage på at det er dårlig journalføring osv. men det er ingen grunn til å ta fra deg autorisasjonen. Grunnen til at de har tatt den fra meg, er at de ikke liker meg. Det har jeg fra tidligere nestleder i Helsetilsynet, Gorm Grammeltvedt som har uttalt dette. Noe jeg også skrev i min begrunnelse til klagen. 

Jeg vil også takke Tunsberg og deg personlig med fondet og alle andre som har bidratt til det. Vi håper vi aldri får bruk for det, men det er veldig nyttig og trygt å ha det der. Jeg vil også takke alle som har støttet meg og oppmuntret meg.

Grunnlaget for saken mot meg var at jeg ikke drev med det de kaller «allment akseptert behandling», det var altså ikke at det ikke var kunnskapsbasert. Så da blir det jo dette en intern synsing i Helsetilsynet – og det er der de nå har fått seg nesestyver og kanskje en irettesettelse.

God sommer Geir!