Vi kaller med dette inn til ekstraordinært landsmøte, søndag 15. oktober 2023, kl 10.00.

Møtet er digitalt på Zoom.

Saken som skal tas opp er innlemming med foreningen Kostreform.

Sakspapirer

I henhold til vedtekt §9, er det kun sakene som er kunngjort i innkallingen som skal behandles på ekstraordinært årsmøte.

Alle medlemmer har møterett. Delegater og sentralstyret har stemmerett på landsmøtet.
Se vedtektene her.
Dersom du ønsker å delta, meld deg på her >>