Landsmøtet arrangeres via Zoom og starter kl 10.00, søndag 23. april 2023.

Alle medlemmer har møterett. Delegater og sentralstyret har stemmerett på landsmøtet.
Se vedtektene her.
Dersom du ønsker å delta på landsmøtet, send en e-post til post@matogatferd.no innen 19. april 2023.