Magnesium er et av kroppens viktigste mineraler.  Det bidrar til at vi har normale muskel- og nervefunksjoner, regulerer hjerterytmen, styrker immunsystemet og sørger for at knoklene våre holder seg sterke, sier Jens Veiersted, ernæringsterapeut og lærer ved Tunsberg Medisinske Skole. 


Tekst: Ingrid Stephensen – juni 2021


Magnesium har tilknytning til 3752 proteiner i kroppen. Mange enzymer er avhengig av magnesium for at kroppen vår skal fungere normalt.  Mye tyder på at mange har for lite magnesium i kroppen.

Vi får i oss mer næringsfattige matvarer enn tidligere. Derfor vil en del mennesker ha nytte av tilskudd, sier Veiersted.

Han mener at mineralet trenger større oppmerksomhet når det gjelder helseplager. Det finnes ikke mye data på hvor mye magnesium vi spiser.

I den siste utgaven av «Utviklingen av kostholdet i Norge» fra 2019 er ikke magnesium nevnt i det hele tatt.  

Helseproblemer

Lave verdier kan gi oss helseproblemer. Selv om myndighetene mener at mangel er lite sannsynlig, betyr det ikke at alle mennesker i Norge har nok magnesium i kroppen. Den viktigste grunnen til at det er vanskelig å vite om mangel er vanlig, er at det sjelden måles.

Det kan stilles spørsmål ved hvor pålitelige verdiene er når målingen er tatt i serum eller plasma.

Symptomene på mangel er urolige ben eller kramper i leggene om natten. Det samme gjelder en del tilfeller av høyt blodtrykk. Kronisk spente muskler rundt blodårene kan være en medvirkende årsak til at blodtrykket øker, sier Veierstedt som mener at et tilskudd av magnesium kan hjelpe.

Magnesium virker avspennende og kan redusere smerter.  

Hvor stort er behovet for magnesium?

Stress og sykdom øker behovet. I tillegg vil ekstra kalsium, fosfor og D-vitamin øke utskillelsen av magnesium og dermed behovet. Det anbefalte daglige inntak av magnesium for voksne er 280 – 350 mg.

Hard trening, søvnproblemer og kronisk stress bidrar til økt behov. Videre er mennesker med diabetes, fordøyelsesplager som gir dårlig næringsopptak, cøliaki og visse nyresykdommer særlig utsatt for mangel på magnesium.  

For lite magnesium?

Her er symptomene: 

  • Tretthet 
  • Irritabilitet 
  • Mild angst 
  • Muskelsvekkelse 
  • Magekramper 
  • Hodepine 
  • Kramper i leggene om natten  
  • Milde søvnproblemer 

Jens Veiersted er glad for at det nå forskes på hvilken betydning tilskudd av magnesium kan ha for helsen, og hvilke doser og magnesiumformer som kan hjelpe oss til å opprettholde en god magnesiumstatus gjennom livet. 

Magnesium er et av kroppens viktigste mineraler.  Det bidrar til at vi har normale muskel- og nervefunksjoner, regulerer hjerterytmen, styrker immunsystemet og sørger for at knoklene våre holder seg sterke, sier Jens Veiersted, ernæringsterapeut og lærer ved Tunsberg Medisinske Skole.