Kommentar til Aftenpostens artikkel «Ledelsen på landets største sykehus vil ikke love fredning av tilbudet til psykisk syke barn», publisert 4. mars 2023 – Til artikkel

Skrevet av Merete Askim. Høgskolelektor EM NTNU. Nestleder i pasientorganisasjonen Mat & atferd


Behandlingstilbudet til psykisk syke barn blir redusert, da må man tenke alternative behandlingstiltak. En mulighet er å vurdere barnas ernæringsstatus.

Det er dokumentert at ved psykiske lidelser er feilernæring utbredt. Et av symptomene ved ernæringsmangel for nesten alle vitaminer og mineraler, er nettopp psykiske lidelser. Det kan påvises ved medisinske tester som også bør inkludere immunologiske markører for reaksjon på enkelte matvarer. 

Ernæringsterapi kan hjelpe mange til et bedre liv, også for pårørende, og til et redusert behov for dyre hjelpetiltak og færre bivirkninger fra medisiner.