Effekt av glutenfritt kosthold på mage-tarm besvær og atferd for barn innen autismespekteret – et randomisert klinisk forsøk. 80 barn med diagnose ASD ble tilfeldig delt i to grupper med 40 barn i hver. De fikk enten glutenfritt eller vanlig kosthold i 6 uker. Resultatet viste en signifikant nedgang i adferdsforstyrrelser hos de som fikk glutenfritt mat.

Effekt av glutenfritt kosthold på mage-tarm besvær og atferd for barn innen autisme spekter, et randomisert klinisk forsøk. 

Ghalichi, Ghaemmaghami, Malek, Ostadrahimi.

Sammendrag. 

Bakgrunn: 

Genetiske og miljøfaktorer har begge betydning som årsaksfaktorer for autismespekter forstyrrelser (ASD).  Selv om det er gjort mange studier innen sykdomsutvikling for å se sammenheng mellom dietter og ASD, er konklusjonen fremdeles ukjent. Dette studiet ser på effekten av glutenfrigg kosthold (GFD) på mage-tarm ( GI / gastrointestinale) symptomer, og vurdering av atferd hos barn med ASD. 

Metode:

80 barn med diagnose ASD ble tilfeldig delt i to grupper med 40 barn i hver som fikk enten glutenfritt eller vanlig kosthold i 6 uker. Før start og ved forsøkets slutt ble de vurdert med ROME Ш spørreskjema for vurdering av magetarm symptomer, og Gilliam Autism Rating Scale 2 spørreskjema (GARS-2) for autisme forstyrrelser.

RESULAT:

53,9 % av barna med ASD hadde GI-problemer. I diettgruppen ble det signifikant reduksjon (P<0,05) fra 40 til 17 %, mens i gruppen med vanlig kost ble det en liten økning fra 42 til 44 %. Dietten ga en betydelig (signifikant) reduksjon i atferdsforstyrrelser (fra 80,03 + 14 til 75,82 %), mens det var en liten økning i gruppen som finn vanlig mat (79.92±15.49 vs. 80.92±16.24).

Konklusjon: Dette studiet viser at glutenfritt kosthold kan være effektivt for å bedre mage-tarm problemer og autismeatferd.