Er sprøytemiddelrester i maten skadelige - og er det for mye i maten?

Sprøytemidler brukes i stor utstrekning i det konvensjonelle jordbruket.  

«Plantevernmidlene» består av blant annet ugressmidler, muggmidler og insektsmidler. Ugressmidlene skal som navnet sier, beskytte mot ugress, muggmidlene i særlig grad mot mugg – og insektsmidlene mot insekter. Men disse midlene har andre konsekvenser også. 

Eksempelvis skader insektsmidlene mikrobene i jorda. Det fører til at den jobben mikrobene gjør der, blir redusert.

Tenker du på røttene som plantenes tarmer der næring suges opp, er det like viktig for at de skal bli friske som det er for oss å ha nok og riktige mikrober i vår tarm. Men…

… hvor farlige er disse stoffene når vi får dem i oss – og er det for mye i maten?

Svaret du får på dette spørsmålet, avhenger av hvem du spør..

Les hele artikkelen her >>