Grunnene til at lekk tarm kan føre til så mange helseproblemer

I forrige artikkel skrev jeg at lekk tarm kan føre til inflammasjoner i kroppen, som igjen kan føre til autoimmune sykdommer, hjerte- karproblemer og fibromyalgi blant annet – og for ikke å glemme «tåkehode» og adferdsproblemer.

Nå vil jeg legge til at lekk tarm også kan føre til blant annet hodepine og migrene, depresjon, ADHD, schizofreni og en følelse av å være forgiftet, trøtthet, utmattethet og ME, samt magesmerter og leddsmerter. 

Men alt lekk tarm kan føre til, er ikke det viktigste - det viktigste her er hva det kommer av at lekk tarm kan gi disse symptomene og sykdommene.

Lær mer om dette i denne artikkelen>>Artikkel av forfatter og terapeut, Eva Fjeldstad.