Hvordan håndtere sosiale situasjoner når man lever på diett?

Mange lever på diett og mange opplever det som ganske vanskelig i ulike sosiale sammenhenger. Det er noe lettere når enn det var for noen år siden, men fortsatt kan det by på vanskelige situasjoner. 

Vi kan stille oss spørsmål hvorfor det er slik og hvorfor dette er så vanskelig.
I og med at jeg selv har unnvært en del matvarer i flere år og hatt mange klienter med disse problemene, har jeg ulike erfaringer. 

Jeg har også snakket med mange andre i samme situasjon og med ulike terapeuter som har fått høre mye fra sine klienter.
Så hva kan det være viktig å tenke på når det gjelder håndteringen av diett i like sosiale sammenhenger - og hva kan være gode tips og råd? 

Les hele artikkelen for råd og tips>>
Artikkel av forfatter og terapeut, Eva Fjeldstad.