Smarter foods – Smarter Kids

Artikkel av Merete Askim - Ernæringsfysiolog Emerita Dr Alex Richardson[i] ga en forelesning om «Smartere mat gir smartere barn», med vekt på ernæring for barn med ADHD. Det ble holdt 15.november

Continue Reading