Tilsetningsstoff, ikke-næringsstoff, biokjemiske variasjoner og helse

Dagens matvaner med mye prosessert mat, krever at matvarebransjen må bruke tilsetningsstoffer / hjelpestoffer. Men de ønsker å bruke dem i minst mulig mengde.

Men hvorfor er tilsetningsstoffer nødvendige?

Lær mer om ulike tilsetningsstoff, hva de gjør og hvordan de kan påvirke oss her>>