Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår Mat & atferd

Vilkår for medlemsskap hos Mat & atferd

Mat & atferd (heretter benevnt som M&a).


Angrefrist
Det er ingen angrefrist på allerede betalt medlemskap hos Mat & atferd. 

Medlemskapet fornyes årlig.


Fakturering og bindingstid

  • Medlemskapet hos M&a faktureres årlig. Du kan betale med Vipps eller bankkort. Du vil få tilsendt link til betaling på sms og mail.
  • M&a forbeholder seg retten til å endre prisen på medlemskapet.
  • Sier du opp medlemskapet og ønsker å melde deg inn igjen er du velkommen til det. Du må da betale medlemsavgiften på nytt.
  • Det er ingen bindingstid - du melder deg ut når du måtte ønske det.
  • Oppsigelse: Dersom du ønsker å si opp medlemskapet før neste forfall, kan dette gjøres ved å sende en mail til post@matogatferd.no. 

Betaling
Betaling skjer via Vipps og Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom vårt betalingssystem via Styreweb. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre.
Både Vipps og kortkjøp er avgiftsfritt for deg som medlem.


Salg til mindreårige
Dersom du er under 18 år, kan du be foresatte om å opprette et familiemedlemskap hos oss og være med under dette.


SAMTYKKEERKLÆRING

Ved kjøp av medlemskap samtykker du til at dine personopplysninger kan behandles som beskrevet i dette dokumentet.

Personopplysninger som behandles:

• Medlemsnummer

• Navn og adresse

• Mobiltelefonnummer

• E-postadresse

• Fødselsdato

• Innmeldingsdato

• Eventuell utmeldingsdato hvis medlemskapet er avsluttet

• Eventuell familietilknytning til andre medlemmer

• Utsendte fakturaer og betalingstransaksjoner

• Logging av endringer i personopplysninger


Behandling som omfattes

• Registrering

• Organisering

• Lagring

• Utsending av e-post og SMS

• Eventuelt utsendelse av medlemsblad

Behandlingen vil bare foretas med formål om å ivareta dine behov som medlem. 


Du er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at du når som helst kan trekke ditt samtykke tilbake.


Opphavsrett
Opphavsrett ©Mat & atferd. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Mat & atferd sine nettsider.


Betingelser for bruk av portalens innhold
Du kjøper tilgang til M&a sine medlemssider og innhold i din betalende medlemsperiode. Alt innhold er beskyttet av opphavsrett.

Produktet er kun gitt for personlig bruk, og for en bruker. 


Du kan ikke bruke produktet eller materialene tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Mat & atferd.  Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven tillater det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.


Ved registrering vil du i løpet av 24 timer motta et brukernavn, passord, og en medlemsprofil for bruk til medlemssidene.


Sikkerhet og Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre.


Vi tar Personvern alvorlig,  se her for mer om hvordan vi behandler dine data. 


Ansvarsbegrensing
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, medlemssider eller annet innhold. Vi har gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet.


Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette medlemskapet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at medlemssidene/nettsidene er en opplysningstjeneste. Du fraskriver selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå, eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.


Ikke offentlig sverting
I tilfelle at det oppstår en tvist mellom deg og organisasjonen, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være internt i selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.


Avtalen
Medlemskapet gjelder for en deltaker eller en husstand og det forutsettes at login info ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.


Oppsigelse
Ved å kjøpe dette medlemskapet, samtykker du i at Mat & atferd kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp medlemmets medvirkning i organisasjonen uten refusjon av medlemsavgiften, hvis medlemmet blir forstyrrende for selskapet eller andre medlemmer. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.


Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.


Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.


Force majeur
Er Mat & atferd forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Mat & atferd fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.


Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:
E-post: post@matogatferd.no
Adresse: Skogvegen 21, 3560 Hemsedal, Norge

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.