L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Hyppighet av glutenfri diett blant førskolebarn med autisme

Under følger et utdrag fra overnevnte forskning, kilder oppgitt nederst i artikkelen.

08.07.201911:41 Julie From

Forskerne i dette prosjektet ønsket her å vurdere hyppigheten av glutenfritt kosthold (GFD) hos barn fra 30 til 68 måneder - barn med autismespekterforstyrrelser (ASD) mot en generell populasjonskontroll. De ønsket å se på hvorfor GFD blir brukt. Omsorgspersoner fikk et spørreskjema om kostmønster, mage-tarm problemer og ASD-behandling. Flere barn med ASD bruker/har brukt diett enn de i kontrollgruppen.

Konklusjonen er at leger må vurdere om de skal gi foreldrene råd om hvordan de best kan bruke diett, ut ifra banets mage-tarm problemer, og dele aktuell vitenskapelig kunnskap om sammenhengen mellom diett og ASD symptomer.

Konklusjon: Glutenfritt kosthold (GFD) er mye brukt som en alternativ behandling ved autisme-spekter-forstyrrelser. Men hvor godt det virker, er fremdeles usikkert. Det gjør det viktig å vite hvordan kostholdet skal være. De fant at en av fem førskolebarn med ADS har brukt diett. Blant barn med mage-tarm problemer og utviklingstilbakefall, var foreldrene mer innstilt på diett.

Kilde: Abstract av The prevalence of gluten free diet use among preschool children with autism spectrum disorder. Autism Res. 2018 Jan;11(1):185-193. doi: 10.1002/aur.1896. Epub 2017 Nov 20: Rubenstein E. Schieve L, Bradley C, DiGuiseppi C, Moody E, Thomas K, Daniels J.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29155492