L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Mat & atferd

Mat & atferd er en pasientforening for deg som søker støtte, fellesskap og økt forståelse for sammenhengen mellom mat og psykisk helse. Både den som er rammet og de pårørende kan bli medlemmer i foreningen.

13.02.201810:44 Lasse Johannessen

Vedtekter         Landsmøte         Årsberetninger          Styremøter


Vi formidler forskningsbasert kunnskap om sammenhengen mellom et kosthold med proteinene gluten- og kasein, tarm og hjernen. Målet er å fremme kunnskap og gode verktøy for kartlegging og tester av proteiner (peptider) fra gluten og kasein (korn og meierivarer). Gluten og melkeprotein (kasein) kan påvirke hjernen som videre kan påvirke adferd og vår helse, både psykisk og fysisk.

For personer, foreldre og pårørende!

Denne organisasjon er for personer, foreldre og andre pårørende. Vi deler pasienthistorier, utveksler hverdagstips, oppskrifter og har lang erfaring med fokus på ”spis deg friskere”.
Vi informerer om sammenhengen mat og atferd og har lokale aktiviteter som møteplass, matkurs og fagseminar. Sentralt informeres det via nettsidene og andre sosiale media. Samtidig som vi følger med og bidrar til offentlige debatter om mat og psykisk helse. Blandt annet jobber vi med at ernæring bør være en del av utredningen ved sykdom, lidelser eller syndromer.

Forskningsbasert.

Dette samtidig som vi følger med og bidrar til offentlige debatter med vår kunnskap og erfaring at matintoleranse bør være en del av utredning ved sykdom, lidelser eller syndromer. Vår kunnskap er forankret i forskningsbasert vitenskap.

Opprinnelse av foreningen er fra Feingold som startet i Bergen i 1978 av 6 mødre. Disse og proteinintoleranseforening fra østlandet basert på Reichelt sine peptidtester slo seg sammen og dannet et fellesskap som ble Norsk Protein Intoleranse forening.

Foreningen endret navn fra Norsk Proteinintoleranseforening (NPIF) til Mat & atferd på årsmøtet i april 2018. 

Årsberetninger

2018

  • dfdf

2017

  • dfdf

Årsberetninger

2018

  • dfdf

2017

  • dfdf