Kurs om autoimmune sykdommer

Lokallaget Mat & atferd-Midt-Norge (M&A) hadde et givende kurs sammen med Hexebergsklinikken, mandag 26.oktober.

Mat & atferd-Midt-Norge
27.11.202009:33 Merete Askim

Det var i underkant av 80 deltagere. Det var tydelig et viktig tema, da flere ønsket å komme enn det var plass til i disse korona-tider. 

Tema var Autoimmune sykdommer 

  • Matintoleranser
  • Hva er betennelser
  • Hva er maten sammensatt av og hvordan kan mat skape betennelser i kroppen?
  • Hva skal man spise 

Alle deltakerne satt lydhøre, og på anviste "korona-plasser". Alle har etterpå fått tilsendt PDF-filer med alle lysarkene, slik at vi kunne konsentrere oss om det som ble lagt frem. 

Disse vanskelig tema ble lagt frem på en lett forståelig måte. 

Sofie Hexeberg startet med å forklare autoimmunitet.

Deretter fortsatte Erik med biologiske forklaringer.

Til slutt fortalte Sofie hva man kan spise, om man vil holde en meget streng diett eller bare gjøre noen tiltak.

Vi kan bare fortelle litt av det vi fikk lære til dere som ikke var på kurset.

Smakebit av det som ble sagt:

Vanligvis er det er bare cøliaki som blir forklart med reaksjon på mat, ut over matallergi. Når tarmvevet blir skadet ved cøliaki, er det en betennelse forårsaket av at kroppen ser på proteinbiter fra gluten, som "fremmed" og skal "bekjempes" som om det var virus eller bakterier.

Effekten av høyt blodsukker/blodglukose ble også nevnt, da vil glukosen i blodet reagere med proteiner i blod/årevegg. Det dannes nye stoffer som kalles "Avanserte Glykemiske Endeprodukter" = AGE. Og disse kan starte en betennelsesreaksjon, og tidligere aldring av vev (Age = alder på engelsk).

Vitamin D ble fremmet, som meget viktig. (Nesten alle vev/celler i kroppen har evne til å ta imot vitamin D, så det er viktig i svært mange organer). Det må vi ha nok av, be gjerne om å få det målt i blod. Hva som er normalnivå ble diskutert, vil det bli satt høyere?

Det ble henvist til en del kasus (personer som har fått bedre helse) etter å ha fulgt råd fra Hexebergs. De kommer gjerne etter å ha hatt mange besøk hos fastlege, gjennomgått mange medisinske undersøkelser. Medlemmer av M&A vil få et spesialtilbud ved konsultasjoner hos dem. 

Det var hyggelig å se at mange av deltakerne er medlemmer hos M&A, mens andre ble interessert i å melde seg inn. Vi i M&A er pasientorganisasjonen for mange av deres pasienter.

Alle deltagere fikk en liten gavepakke, blant annet en bok "Hvorfor er vitamin-D mangel et problem?" skrevet av professor Johan E Moan, en av verdens fremste D-vitamin forskere.

Dagen etter fikk vi kopi av alle deres figurer. Kurs-deltakere på kurs med Dr.Hexebergs klinikk ble invitert til å bli med i en lukket Facebook-gruppe: Mat som medisin.  

Vi takker Hexebergs for et viktig kurs, og ønsker at et tilsvarende kurs blir gitt fra dem til neste år.

Merete Askim, på vegne av styret i Mat & atferd-Midt-Norge

Illustrasjonsbilde er tatt av Comfreak fra Pixabay