Årsmøter lokallag

Årsmøter og landsmøte for Mat & atferd. Landsmøte blir digitalt også i år og blir holdt søndag 18. april. Frist for innkomne saker er satt til 31. mars.

05.03.202116:48 Linn Kjøllmoen
Mat & atferd-Midt-Norge: 9. mars, kl. 19. Sakspapirer er sendt ut til medlemmene
Mat & atferd-Rogaland: 9. mars kl. 19 på Zoom. Sakspapir er sendt ut til medlemmene med påmelding.
Mat & atferd-Østlandet: 16. mars kl 19 på Zoom.

Medlemsmøte etter årsmøte er ferdig. Foredrag ved Jens Veiersted, Ernæringsterapeut og hovedlærer i ernæringsterapi på Tunsberg medisinske fagskole. Foredrag 45 minutter.
Tema: Hvordan styrke immunforsvaret i forhold til de utfordringene vi har i dag.

Mat & atferd-Vestland: 18. mars, frist for påmelding 10. mars til

Landsmøte blir digitalt også i år og blir holdt søndag 18. april. Frist for innkomne saker er satt til 31. mars.