Tarm-hjerne-aksen:

Hvordan kan tarmen påvirke hjernen? Webinar (gratis), 28. april 2021 kl 19:00-20:30

Webinar:
08.03.202115:06 Linn Kjøllmoen

PÅMELDING ER FULT. SE LIVE VIA VÅR FACEBOOK-SIDE. 

Er du på Facebook? Vis interesse ved å sette deg på "Skal" via vår Facebook-event her.Om webinaret:
Gut-Brain-Axis er et forskningsfelt med stor aktivitet internasjonalt. Vi ønsker å gi en kort introduksjon til dette feltet, som bl.a. omfatter tarmens fordøyelse og opptak av mat, mikrobene i tarmen, økt tarmpermeabilitet («lekk tarm») og immunreaksjoner på mat, og deres betydning for hjernen.

Tema: Tarm-hjerne-aksen. Hvordan kan tarmen påvirke hjernen?
Hva: Webinar, 28. april 2021 kl 19:00-20:30
Arrangør: Nansen Neuroscience Network, i samarbeid med pasientforeningen Mat & atferd og Genetic Analysis

Ordstyrer: Bjarte Reve, Nansen Neuroscience Network, https://www.nansenneuro.no/

Program: 
Kl 19:00 Velkommen
Kl 19:05 Deanna L. Kelly: Gluten sensitivity and gluten-free diet in schizophrenia: Randomized controlled trials
(Glutenfri diett mot schizofreni: Randomiserte kontrollerte forsøk)
Kl 19:25 Robert H Yolken: How can the gut microbiome affect the brain? (Hvordan kan tarm-mikrobiomet påvirke hjernen?)
Kl 19:45 Birgitte Berentsen: Irritabel tarm – ikke bare en dårlig magefølelse
Kl 20:05 Dag Tveiten: Laboratorieundersøkelser av melkeprotein- og glutenintoleranse. Norske erfaringer
Kl 20:15 Diskusjon mellom forelesere. Moderator: Bjarte Reve, NNN
Kl 20:30 Avslutning
Påmelding: påkrevd.

Om foreleserne:

  • Deanna L. Kelly: professor i psykiatri, doktor i farmasi, University of Maryland School of Medicine og School of Pharmacy, USA. Leder randomiserte kontrollerte forsøk med glutenfri kost hos pasienter med schizofreni og IgG antistoffer mot gliadin.
  • Robert H. Yolken: professor i pediatri, Johns Hopkins University School of Medicine, USA, leder Stanley Division of Pediatric Neurovirology, pionér og stadig aktiv innen studier av infeksjoner og kostfaktorer (særlig gluten og melk) som årsaker til psykisk sykdom. Han foreleste under Psykiatriveka 2019 om tema «Kostfaktorer og psykisk helse» HY2019.
  • Birgitte Berentsen har en PhD i nevrovitenskap, leder for Bergen Brain-gut forskningsgruppe, og leder av nasjonalt senter for funksjonelle mage-tarm forstyrrelser ved Haukeland Universitetssjukehus. Hun er knyttet til «Mage-tarmskolen» for pasienter, med vekt på IBS og effekt på hjernen.
  • Dag Tveiten er bioingeniør og leder av medisinsk laboratorium Lab1, Sandvika.

Deanna L. Kelly: professor i psykiatri, doktor i f
Deanna L. Kelly: professor i psykiatri, doktor i farmasi, University of Maryland School of Medicine , click to open in lightbox
Robert H. Yolken: professor i pediatri, Johns Hopk
Robert H. Yolken: professor i pediatri, Johns Hopkins University School of Medicine, USA, leder Stan, click to open in lightbox
Birgitte Berentsen har en PhD i nevrovitenskap, le
Birgitte Berentsen har en PhD i nevrovitenskap, leder for Bergen Brain-gut forskningsgruppe, og lede, click to open in lightbox
Dag Tveiten er bioingeniør og leder av medisinsk
Dag Tveiten er bioingeniør og leder av medisinsk laboratorium Lab1, Sandvika., click to open in lightbox