Hvorfor er vitamin-D mangel et problem?

Unge må tenke på vitamin D, spesielt hvis de er mye inne på skjerm eller driver med trening, da er tilskudd viktig. Et godt skjelett bygges i unge år.

27.11.202009:22 Linn Kjøllmoen

Sammendrag laget av Merete Askim, styreleder i Mat og atferd

Professor emeritus Johan E Moan er en av verdens fremste forskere på vitamin D. Han har skrevet en liten bok om dette i 2017, med nevnte tittel. En viktig liten bok på 75 sider før referanser, men er trolig ikke i salg lengre. Les mer hos Caluna1.

Boken tar opp vitaminets kjemi, effekter på bein og muskler; immunforsvar; hjerte-kar-sykdommer; sykdommer knyttet til nervesystemet; aldring; kreft, diabetes og til slutt diskusjon om anbefalt inntak. Boken ble skrevet 2017, før Corona-tid, men – den er aktuell. Celler i nesten alle vev har reseptor for vit-D (Vitamin D reseptor VDR), så de trenger vitaminet.

Ja du føler deg bedre etter en «sydentur»

Vitamin D3 dannes i huden fra kolesterol, så aktiveres det via flere enzymsystemer i lever (til kalsidiol) og så i nyrer og andre organer, som hjerne, der det aktiveres til kalsitriol. Den omdannelsen er redusert hos eldre, ved 70 år er det ca 1/3 effekt av den man hadde ved 20 års alder (!). Jo lengre nord man bor, jo mindre blir dannet. Det er ingen soleffekt etter kl 16 om sommeren, og heller ikke i vinterhalvåret i Norge. «Sommerlagret» varer i fem-seks uker.

At mange føler seg bedre etter en «sydentur», kan være mye vit-D i kroppen. Selv vintersol i Spania gi lite vit-D, da er Kanariøyene å foretrekke. Det er påvist at mørkhudede personer treger mer vit-D, og at tildekkede kvinner har økt risiko for vit-D mangel. Men sol på lys hud gir ikke vit-D forgiftning. Vit D er fettløselig, og det lagres i fettvev hos overvektige personer, de har derfor et høyere behov.

Hvor mye?

Vit D måles både i mikrogram (mg) og i Internasjonale enheter (IE); 100 IE = 25 μg kolekalsiferol (vitamin D3). Da vil 5 ml tran gi 10 mg = 400 IE. Moan diskuterer om opptil 10.000 IE / 250 mg er best. Vit D-status bestemmes i blodprøve, minst 50 nmol/l kalsidiol er tilstrekkelig høyt, etter offisielt synspunkt i Norge. Men mange forskere mener det er for lavt.

Tradisjonelt er vit-D mest kjent for effekt på skjelettet i samspill med kalsium.

Mangelsykdommer er 1) Rakitt (Engelsk syke) er hos barn. Historisk skyldes det at barn bodde i byer med mye smog som hindret sollyset. 2) Osteomalasi er diffuse smerter, muskel- og bensvakhet hos voksne. 3) Osteoporose (benskjørhet) gir skjørt skjelett hos voksne og lett benbrudd. Benvev blir hele tiden fornyet: osteoklast-celler nedbryter gammelt vev, mens osteoblast-celler bygger opp.

Lavt opptak av kalsium

Blodet må ha konstant nivå av kalsium, det reguleres av hormonet PTH fra bi-skjoldkjertelene. Lavt nivå av vit D gir lavt opptak av kalsium fra tarm, da øker PTH og kalsium hentes fra skjelettet; det kan bli osteomalasi eller osteoporose. Hvis biskjoldkjertelen lager for mye PTH, kan det bli tretthet, glemsomhet, forvirring og depresjon.

Men det nye er effekten på Immunforsvar, der er vit-D viktig, slik at det beskytter oss ved å regulere immunitets-cellene til å reagere, men ikke overreagere, ei heller ødelegge eget vev: autoimmunsykdom.

D-vit og svangerskap

Andre fordelaktige effekter: for aldring, hjerte-karsykdommer, nervecellenes funksjoner og diabetes. Blant neurologiske sykdommer nevnes; Alzheimer, autisme, demens, MS, Parkinson og schizofreni. Ved autisme og schizofreni ser det ut til at risikoen øker hvis mor har lavt nivå av vit-D i svangerskapet. Tidsskriftet for Legeforeningen skriver i 20142 at det er lite dokumentasjon for dette. Men Moan skrev boken i 2017! Han skriver at tilskudd av vit-D har sett å gi MS-pasienter lengre gode perioder; og at hyppigheten av diabetes i Finland økte dramatisk da de senket anbefalte inntak fra 120 til 10 mg/dag.

Beskytter

Vit-D er viktig i dannelsen av kroppens viktigste antioksidant: Glutation. Det beskytter blant annet nerveceller mot oksidative skader. «Faktorer som fremmer utviklingen og reparasjon av nerver, påvirkes også av vitaminet».

Ved økende alder blir mindre vit-D dannet i huden, og det er dårlige effekt hos enzymene som omdanner vit D, da kan 100 mg/dag (4000 IE) kan være litt lite for de fleste.

Lev lenger

«I gjennomsnitt vil personer med en god D-vitamin status leve lengst. Noen tror at dette skyldes at D-vitaminet bremser den nedbrytningen som gjennom aldring langsomt skjer med arvestoffet vårt, det vil si DNA’et i kromosomene».

Moan skriver: «Litt soling gir helsebringende D-vitamin, og mye annet som er godt for helsa». Han anbefaler «moderate soldoser», 20-30 minutter midtsommers ved middagstid tilsvarer 250-500 mg. Solkrem med faktor 20, krever 20 ganger lengre soltid for å få nok vit D, enn krem uten faktor. Selv tynne klær demper soleffekten betydelig. Hos Caluna intervjues Moan: «Før klokken 12:00 gir solen maks nytte og minst skade fordi solen da gir mest UVB». «Mellom et kvarter og en halvtime. Etter det bør du beskytte huden», sier Moan.

Unge må tenke på vitamin D, spesielt hvis de er mye inne på «skjerm» eller driver med trening, da er tilskudd viktig. Et godt skjelett bygges i unge år.

Hva er ønskelig inntak? Anbefalt inntak i Norge er 10 mg/dag, men 20 mg/dag for dem eldre enn 75 år. Øvre grense er 125 mg/dag, men det diskuteres. Moan viser at det er en diskusjon om 100 eller 250 mg best? Inntak på 250 mg/dag vil ikke gi for høye blodnivå. Mange forskere mener at 100 mg/dag er optimalt.

Men husk at tilskudd av vitamin D må tas sammen med fett! Det er fettløselig.

Det blir spennende å se om offisiell anbefaling av vitamin D blir økt.

Referanser: