Viktigheten av Vitamin-D tilskudd

Her får dere tilgang til informasjon om viktigheten av Vitamin-D tilskudd.

28.01.202105:59 Linn Kjøllmoen

Foredragsholder: Merete Askim, styreleder i Mat & Atferd 

Mat & atferd produserer for tiden en del filmsnutter med aktuell informasjon som vedrører vår problematikk. I dag får dere tilgang til informasjon om viktigheten av Vitamin-D tilskudd (film på Facebook). Filmene vil først og fremst være tilgjengelige for våre betalende medlemmer på vår internside på Facebook; - Mat & atferd medlemsgruppe. Som betalende medlem kan du be om medlemskap i gruppen, hvis du ikke allerede er der. Vår første film ligger altså tilgjengelig for alle, men for ettertiden er de kun tilgjengelig for betalende medlemmer.

Bli medlem av Mat & Atferd her