Et friskere liv med stoffskiftesykdom

Siri Aabel er privatpraktiserende allmennlege og arbeider ved Green Doctors i Oslo sammen med sin sønn Erlend Aabel. Siri har selv hatt store utfordringer med sitt eget stoffskifte. Gjennom erfaring på egen kropp og med mange tusen pasienter har hun etter hvert fått bedre forståelse om hva dette egentlig handler om.

28.01.202109:08 Linn Kjøllmoen

Tekst: Ingrid Stephensen

Foto: Mona Vagmo

 

– Veldig mange i den vestlige verden rammes av stoffskiftesykdom. Det er nesten blitt en folkesykdom. Det er for lavt stoffskifte vi snakker om. Stadig flere oppsøker legekontoret fordi de føler seg slitne og trette uten å vite grunnen.  De forteller legen at de ikke lenger orker så mye som andre, husker dårligere og legger på seg uten å spise mer. Men er blodprøvene normale, vil fastlegen måtte foreslå andre tiltak fordi blodprøvene ikke bekrefter symptomene.  Først når blodprøvene viser utslag får pasienten hjelp, sier Siri Aabel. Hun hadde selv lavt stoffskifte uten at det syntes i blodprøvene. For åtte år siden begynte hun å ta medisiner for lavt stoffskifte. Kroppstemperaturen hennes var da 34 grader.

–Jeg holdt på å fryse i hjel og trodde jeg måtte flytte til Spania permanent, forteller Siri som i dag er i god form og har god helse.

Hele kroppen påvirkes


Hun bestemte seg for å hjelpe andre som også sliter med stoffskiftet.

– Hele kroppen vår påvirkes.  Alle cellene i kroppen har et stoffskifte, en omsetning av næringsstoffer og utskillelse av avfallsstoffer. Når stoffskiftet i cellen ikke er optimalt, vil alle cellesystemer bli påvirket. Alt vil gå tregere (lavt) og derfor får man mange ulike plager fra hele kroppen både fysisk og psykisk. Hensikten med stoffskiftehormoner er å gi cellen beskjed om å produsere energi, forklarer Siri som mener at skjoldbruskkjertelen er en viktig kjertel.

– Uten den dør vi. Likevel får enkelte kjertelen operert bort på grunn av struma eller kreft. Da må man ta stoffskiftemedisinen Levaxin resten av livet. Denne kjertelen er så viktig at alle nyfødte i Norge testes med en blodprøve på TSH nettopp for å avdekke om barnet kan ha medfødt svikt i denne kjertelen, understreker Siri.

Hjertet og tarmen virker inn på kjertelen

 
– Hva regulerer kjertelen?

Dette er et veldig komplisert samspill. Vi kjenner ikke til alle mekanismer. Vi vet at den reguleres fra hypofysen, en kjertel som ligger i hjernen.  Regulering skjer via hormonet TSH – thyreodeastimulerende hormon. Det er igjen regulert fra hypothalamus, sjefen over alle hormoner.

I den senere tid har vi lært at hormoner i hjertet og tarmen innvirker på kjertelen. Det samme gjør vitaminer og mineraler. Mineralet selen er svært viktig når det gjelder å produsere thyreoidahormoner.

Den energiske legen er opptatt av å gi kostveiledning til pasienter med lavt stoffskifte.

– Vi har det best uten gluten, melkeprodukter fra ku- geit og sauemelk og uten raffinert sukker, hevder Siri. 

Kostholdet er viktig

 
– Gjennom prøving og feiling på meg selv og tusenvis av pasienter har jeg funnet at dette kostholdet er helsebringende for pasienter med stoffskiftesykdom. Vår medarbeider ved Green Doctors, Marlene Andresen, har laget en liten bok med mange oppskrifter og bilder av alt man kan bruke istedenfor. Den heter UTEN og du får kjøpt den via hennes nettside www. naturlignok.no.

Siri mener at D-vitaminet er svært viktig for oss som bor i Norge.

– I hele vinterhalvåret har vi ikke sol på kroppen og om sommeren bruker vi solfaktor. Dette kan blokkere dannelsen av D-vitaminet gjennom huden.   Dårlig opptak fra tarmen fører til for lave verdier av solskinnsvitaminet. Av mineralene som jeg har funnet mangel på, er magnesium, jod, sink, selen, crom og silisium.  Mangel skyldes nesten alltid en kombinasjon av for lite magesyre og dermed dårlig opptak, feil kosthold, mye prosessert mat som er lav på mineraler i kombinasjon med stress og dårlige spisevaner, sier Siri Aabel. Målet hennes er å hjelpe pasientene til bedre helse.

Siri forklarer:

 3 typer lavt stoffskifte

       1. Hashimoto’s thyreoiditt – altså en betennelse i skjoldbruskkjertelen.

Her vil  blodprøvene alltid vise forhøyet anti-TPO. Det er antistoffer i blodet som saboterer produksjonen av T4. Det er grader av Hashimoto og noen har det uten å vite det fordi legen ikke tar denne prøven. Ofte er de andre stoffskifteprøvene normale: T3, T4 og TSH.

Årsaken til denne typen lavt stoffskifte er maten du spiser. Gjennom 15 år har jeg tatt anti-TPO av alle nye pasienter og ved å sette dem på helt melk og glutenfritt kosthold (og da gjelder det produkter fra ku-geit og sauemelk) så forsvinner anti-stoffene helt og pasientene blir friske.

Siri har veldig god erfaring med kostveiledning til dem som har denne sykdommen. Antistoffer går ned og pasientene føler seg mye bedre.

Så ja, ved å spise helt melk- og glutenfritt kan du forebygge denne sykdommen.

      2. Hypothyreose uten forhøyet anti-TPO.

Her finner vi ikke anti-stoffer dvs Anti-TPO ligger under 100, men T4 ligger lavt og TSH er for høy. Et eksempel er T4 på 10.4 og TSH på 7 – samt at pasienten scorer høyt på et spørreskjema med alle symptomer listet opp.

Disse pasientene har ofte underliggende jodmangel – mineralet JOD er jo råstoffet til hormonene T4 og T3. Så i utgangspunktet skal de ha jodtilskudd og ikke Levaxin. Dette lærte jeg av dr. Ingrid Nordheim – endokrinolog på Aker sykehus og den fremste i Norge på stoffskiftesykdom. Selv er jeg et eksempel på dette, min T4 verdi har aldri vært høyere enn 11.6 og jeg tar nå fast jodtilskudd i tillegg til stoffskiftemedisin. Min T4 verdi er nå på 16.0 og det er nettopp dette jeg forklarer mine pasienter. Kanskje skal vi ligge helt opp mot 20 for å føle oss pigg og opplagt og ikke minst varm!

Når det gjelder JOD – og hvordan finne ut av om det er en mangel, har jeg skrevet om det i et nyhetsbrev desember 2020 – det ligger på nettsiden vår. www.greendoctors.no Her skriver jeg også mer om mulige årsaker til jodmangel.

PS ikke begynn på jodtilskudd før du har målt din T4 verdi hos fastlegen. Jeg har pasienter som har begynt med jod på egenhånd og pådratt seg for høyt stoffskifte! Da går T4 verdien over 23 som er øvre grense for referanseområde.

NB! dette er farlig. Kan gi akutt hjertesvikt og noe vi kaller tyreotoxisk krise.

3. Lavt stoffskifte etter at det har vært høyt og blitt behandlet eller fordi kjertelen er fjernet (kreft, struma og knuter)

Disse pasientene har ofte en lang og kronglete sykehistorie. De går hos endokrinologer som er spesialister på hormonsykdommer.

Normale blodprøver og stoffskiftesykdom

– Den amerikanske legen, Mark Starr, ga i 2007 ut en bok der han utvider stoffskiftesykdom til også å gjelde dem som har normale blodprøver.

Han kaller det type 2. Selv var han veldig syk og startet med å ta medisiner og ble frisk.  En annen norsk lege, dr. Bjørn Øverbye, har gjort det samme. Han har skrevet boken: «Lavt stoffskifte – årsaken til de fleste sykdommer».  Han forklarer at det er den basale kroppstemperaturen som sier noe om energiomsetningen i kroppen. Den skal ligge på 36.6 – 36.8 målt i munnen om morgenen før du står opp. Måler du i endetarmen, skal den være 37.1 – 37.3.

Blodprøver har det vi kaller et referanseområde. Stoffskifteprøvene T4, T3 og TSH skal ligge innenfor dette definerte området for å kunne utelukke stoffskiftesykdom. Han mener at man bør behandles før TSH stiger over 4.4. Det er den grensen norske leger lærer er tegn på lavt stoffskifte.  Har du TSH på 4.4 eller over, «kvalifiserer» du for Levaxin hos fastlegen.

Siri Aabel, lege og homeopat, har lang erfaring med behandling av stoffskiftesykdom.

Sammen med sin sønn Erlend Aabel driver hun greendoctors. Nettsiden er

www.greendoctors.no

I 2014 ble hun hedret med Brobyggerprisen for sin innsats for pasientene; for å skape mer balanse og harmoni i valg av utredning og behandling.

Dr. Siri Aabel er opptatt av å gi sine pasienter en helhetlig behandling. Hun ser hele mennesket.
Dr. Siri Aabel er opptatt av å gi sine pasienter en helhetlig behandling. Hun ser hele mennesket. , click to open in lightbox