Mangelfull utredning

Det er oppsiktsvekkende at NOU 2020:1 ikke legger vekt på kostens betydning når det gjelder autisme.

HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2020:1
27.10.202019:48 Merete Askim

Tekst: Ingrid Stephensen

Høring til Norsk offentlig utredning om autismetjenester: 

Det kan synes som om man har bagatellisert hvor viktig mat og ernæring er for denne gruppen, mener Merete Askim som er leder av pasientorganisasjonen Mat & atferd.

Hun er opprørt over at kostens betydning ikke er tilstrekkelig belyst og ber derfor om et møte for å ta opp svakhetene ved utredningen.

Les også: Mat & atferd lager nå en høringsuttalelse til NOU 2020:1 «Autismetjenester»

Legger føringer

Høringsfristen gikk ut i juli. NOUen er et viktig dokument som legger føringer for hvordan autismetjenestene skal utføres. Når ernæringstiltak ikke er nevnt, oppfattes de som uaktuelle.

I høringssvaret understreker Merete Askim at denne viktige rapporten har betydelige faglige mangler. Ernæringsproblemer er ofte nevnt, men ingen tiltak innen dette er med. Mage- og tarmproblemer er vanlig hos barn med autisme. Derfor må rapporten synliggjøre kostens betydning.

Det er viktig å få frem at ernæringstiltak kan hjelpe ved for eksempel å fjerne melk og gluten og fra kosten.

I «Lærebok i psykiatri» utgitt i 2018 med Ulrik Fredrik Malt som hovedforfatter omtales ernæringsmomenter flere ganger. Det viser hvor viktig det er med medisinske vurderinger når det gjelder psykiske lidelser.

God veiledning betyr mye

Uten ernæringstiltak i anbefalingene, vil pårørende prøve å finne alternative hjelpere, som ofte er useriøse. Erfaringer fra pårørende er at jo tidligere det er medisinske indikasjoner på at ernæringstiltak hjelper, desto raskere blir livssituasjonen bedret.

I dag er det enklere å holde eliminasjonsdietter da det er flere tilpassede matvarer å få kjøpt. Matvarene er også bedre deklarert. Videre er det viktig å styrke kompetansen innen ernæring i utdanningene, i spesialisering, for pårørende og ved institusjoner.

Rapporten påpeker at det ikke finnes vitenskapelig dokumentasjon på at det er sammenheng mellom ernæring og autisme, mens høringssvaret viser mange nye forskningsarbeider.

I de senere årene har det kommet en rekke studier om ernæring ved autisme. Det er utført undersøkelser med kontrollgrupper. I en studie fra 2018 (Adams) ble det tatt blodprøver og foretatt mange analyser for autismesymptomer. De fikk svært gode resultater når det gjaldt kosttilskudd også med glutenfritt og melkefritt kosthold.

En annen studie viser at gluten kan trigge immunsystemet og gi skader i tarmvev og i hjernen.

Det er etisk uforsvarlig å legge føringer for autismetjenester uten å ha med kostholdstiltak som kan gi bedre livskvalitet, store samfunnsøkonomiske besparelser og billigere behandling, understreker Merete Askim.

Bli medlem! Les mer om medlemsfordelene her

Merete Askim, styreleder i Mat & Atferd, click to open in lightbox