Landsmøte - 9. mai 2021

Landsmøtet finner sted 9. mai 2021 og blir arrangert online via Zoom.

13.04.202117:01 Ingunn Notøy

Tid for landsmøtet: Søndag 9. mai fra kl. 10.00

Sted: digitalt, via Zoom


Vi oppfordrer lokallagene, delegaten og sentralstyremedlemmene om å sette seg godt inn i sakene på forhånd.

Hver sak blir lagt ut på skjermen slik at du som delegat kan følge med på eventuelle endringer i sakene (som årsberetningen) og ordlyden i vedtakene.

Vi kommer til å foreta avstemming på alle sakene da vi har mulighet for dette i vårt videosystem. Avstemmingen blir foretatt anonymt og delegatene får se resultatet for hver avstemming på sin skjerm.

Link til landsmøte kommer i senere mail.


Vedlagt finner du alle sakspapirer. Dokumentene ble sist oppdatert 13. april 2021.  

Saksliste

Protokoll fra landsmøte 2020

Årsberetning 2020

Regnskap 2020

Revisjonsberetning 2020

Arbeidsprogram 2021-22

Budsjett 2021