Nordisk Ernæringskonferansen 2021

Årsaksrettet medisin skal bygge bro mellom skolemedisin og komplementær medisin.

NORDISK ERNÆRINGS-KONFERANSE – 2021
22.08.202110:16 Linn Kjøllmoen

Hva: Konferanse - "Ernæringskonferansen 2021" 

Når: lørdag 18. september, 09:30 - 17:30

Arrangør: Kostreform 

Til påmeldingssiden her

HOVEDTEMA: Kreft - Uflaks eller dårlig cellemiljø?

En ny forståelse av kreft som en metabolsk sykdom rokker ved dagens syn på kreft som primært uflaks eller årsaket av genetisk predisposisjon. 

Kan kosthold, livstils-endringer og komplementær medisin (eller; biologisk medisin) bli jokerne i fremtidens kreft behandling? 

Hvilke tiltak kan du selv gjøre for å møte sykdommen eller unngå den? 

Ny forskning gir nå ny innsikt og nye behandlingsmetoder for mange livsstilssykdommer, kreft inkludert. Metabolsk inflammasjon (betennelse) og immunsvikt er her de mest sentrale temaene. Hvordan kan vi kombinere dette med tradisjonell medisin? Er tiden overmoden for et medisinsk paradigme-skifte?

Spennende foredrag om den nye biologiske forståelsen av kreftsykdom og om biologisk medisin. Vi møter også flere sterke historier om hvordan komplementære behandlinger har bidratt til friskmelding fra «uhelbredelig» kronisk sykdom. Velkommen til en unik og grensesprengende konferanse!

Grunnet innreiserestriksjoner har flere av de opprinnelige foredragsholderen ikke mulighet til å komme. Vi presenterer her det endelige programmet for konferansen.

Les mer via kostreform.no