L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

FETTSYREBALANSEN

Sliter du, som mange nordmenn, med muskel- og skjelettbetennelser, muskelknuter i nakke og skuldre, ryggplager, senebetennelser, beinhinnebetennelser og andre betennelser og sykdommer? Les videre, for fettsyrer viser seg i mange studier å kunne hjelpe, og jeg har møtt en som kan sitt fag – Bli kjent med Vegard Holum.

22.06.201911:34 Julie From

 

Tekst og foto: Julie From

 

Vegard Holum har sin bakgrunn i byggfag, først som håndverker og siden med teknisk utdanning. Interessen for undervisning fikk han tidlig: Fra 1990-1992 underviste han byggfag ved Rud videregående skole. Pedagogisk utdanning er påkrevet for å få fast stilling i skoleverket så han skjøtet på med en Cand.Mag-grad i pedagogiske fag med hovedvekt på spesialpedagogikk.

-Dette har gjort at jeg har fått anledning til å jobbe med elever som av ulike grunner trenger tilpassing av undervisningen, det er gjennom arbeid med denne typen elever at kosthold og omega-3-fettsyrer har vist seg å være gode verktøy, sier Vegard.

Overgangen fra, og inspirasjonen til å jobbe med fettsyrer kom av at Holum leste en artikkel om fettsyrer på forskning.no for noen år tilbake. Han la merke til at elevene hadde et dårlig kosthold og sjelden spiste frokost, men benyttet seg av kiosken og kjøpte hveteboller og cola i stedet (Helsemagasinet Vitenskap og fornuft). Dette skapte urolige, trøtte, ukonsentrerte elever.

- Etter at forskerteamet på Oxford, med David Horobin i spissen, fant ut at naturlig høy-EPA fiskeolje egner seg spesielt godt til blant annet behandling av ADHD, ble jeg veldig interessert i dette. Det var primært lege og fettsyreforsker Olle Haglund som lærte meg mest. Men også Dr Håvard Bentsen har hjulpet meg på veien til å utvikle denne oljen.

  - Du driver i dag et firma som heter Holum Consulting AS; hva arbeider du med der?

Gjennom Holum Consulting AS driver jeg utvikling og produksjon av kosttilskudd med hovedvekt på omega-3-produktene SanOmega og probiotikaproduktene SanBiota.

SanOmega-serien er basert på såkalt høy-EPA naturlig fiskeolje, et råstoff som har vist seg å være spesielt godt egnet til å redusere inflammasjon. SanBiota-serien rommer 7 ulike typer probiotiske blandinger med noe ulike virkeområder, noen terapeutiske blandinger og noen generelle.

 - Hvorfor behøver vi inntak av fettsyrer?

Det er to grunner til dette, den ene er at maten vi spiser inneholder vesentlig mindre omega-3 enn det vi har behov for, den andre er at maten vi får kjøpt i butikkene inneholder vesentlig mer omega-6-fettsyrer enn det som er naturlig for oss å spise. Altså for lite av det vi trenger og for mye av det vi ikke trenger.

 - Du er svært opptatt av fettsyrebalansen i kroppen. Kan du forklare hvorfor, og hvordan du tenker man skal oppnå denne balansen?

Fettsyrebalansen, eller omega-6/3-balansen som den også kalles, er forholdet mellom en av omega-6-fettyrene og en av omega-3-fettsyrene. Det ikke så mange vet er at det er 8 i omega-6-familien og 8 i omega-3-familien.

2 av fettsyrene i omega-6-familien og 1 av fettsyrene i omega-3-familien har litt spesielle egenskaper, de kan omdannes til noe som heter eikosanoider, stoffer som ligner på hormoner og som befinner seg inne i cellene våre.

2 av disse fettsyrene, Arakidonsyre (AA) fra omega-6-siden og EPA fra omega-3-siden kan med fordel ha en balanse AA/EPA som er mellom 2 og 1. Altså mengden AA målt i prosent i røde blodceller (RBC) delt på mengden EPA i prosent, dette tallet kan vise grad av inflammasjon inne i cellene.

Denne type inflammasjon kan gjøre oss utsatt for muskel- og skjelettbetennelser, redusere søvnkvalitet, gi redusert konsentrasjonsevne, forårsake betennelser i indre organer og gi uttørking av ytre lag som hud, hår og negler.

Årsaken til ubalanse i disse fettsyrene er at vi får i oss mye omega-6-fettsyre fra matoljer, margarin, majonesprodukter og ferdigproduserte matretter. Men også fra kjøtt, fisk, kylling og egg får vi tilført betydelige mengder fordi det brukes kraftfôr som er basert på omega-6-rik soya.

For å holde seg i balanse er det viktig å få i seg nok omega-3, dette kan fås igjennom fet fisk slik som sild og makrell, men også fra kjøttdyr og vilt som har beitet på naturlig gress. For de fleste er det kanskje mer hensiktsmessig å bruke et kosttilskudd av fiskeolje, men det er viktig å ta en dose som er tilstrekkelig høy for å kompensere for den unaturlig høye mengden omega-6-fettsyrer vi får i oss. Samtidig kan man med fordel redusere inntaket av omega-6 ved å bruke andre typer fett slik som meierismør, kokosolje, olivenolje og animalsk fett. For å oppnå best mulig resultat, og derved finne laveste effektive dose omega-3-tilskudd, er det viktig å se på mulighetene for å redusere på omega-6-siden.

En annen ting som også virker direkte inn på omega-6/3-balansen er mengden insulin i kroppen. Et enzym som inngår i fettsyresyntesen (D5D) påvirkes av insulin. Det er gunstig å ha et stabilt, lavt blodsukkernivå for å redusere produksjonen av omega-6-fettsyren arakidonsyre (AA).

For å finne riktig mengde omega-3-tilskudd kan man bruke egne blodtester for å finne ut hvordan man ligger an. Min erfaring er at en voksen person trenger 2 store spiseskjeer fiskeolje daglig for å ligge i det antiinflammatoriske området, men dette bør sjekkes med blodtester til man har lært seg hvor mye man må ha.

-Vi har jo tran, som mange tar, hvorfor trenger vi SAN oljen du produserer? Hva er annerledes med den enn andre lignende produkter?

Som nevnt er det fettsyren EPA som gir hoveddelen av den antiinflammatoriske effekten, derfor har jeg valgt råstoff med høyest mulig EPA-innhold. Tran inneholder lite EPA og mye DHA, derfor blir den mindre effektiv enn en fiskeolje med motsatt sammensetning.

- Jeg leser om oljen at den demper betennelsestilstander og smerter i kroppen. Tenker du at leger generelt burde være mer opptatt av korrekt fettsyrebalanse?

Det tenker jeg absolutt. Å behandle symptomer og ikke årsaker en mer regelen enn unntaket, dessverre.

- Kan du vise til forskning på dette feltet?

Det finnes svært mye forskning på feltet, dessverre har ikke dette medført at kvaliteten på de produktene som selges over disk har økt i takt med kunnskapsmengden.

-Hva har du sett og hørt fra pasienter som bruker denne oljen daglig?

Det finnes mange gode brukerhistorier fra tiden jeg har produsert SanOmega-oljene. De fleste går på bedring av muskel- og skjelettbetennelser som musearmer, tennisalbue, runners knee, muskelknuter i nakke og skuldre, ryggplager, senebetennelser, beinhinnebetennelser m.m. Det finnes også en gruppe som har fått bedret søvn, redusert uro, stress, angst og depresjoner samt fått bedre innlæring i skolesituasjon. Det var også sistnevnte gruppe jeg begynte å jobbe med da jeg i 2005 begynte å utforske virkningen av høy-EPA omega-3 i skole, barnevern, rusomsorg og psykiatri.

-Er det noe annet du har på hjertet?

Det er tre enkle og gode veier til bedre helse som alle kan ha nytte av, i tillegg til fettsyrebalanse er det å ha et stabilt, lavt blodsukker og til slutt å sørge for et daglig tilskudd av magnesium. Det er de viktigste tingene man kan gjøre for sin egen helse.

 

 

Kilder/Forskning:

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/18408140/

 

http://www.1life63.com/no/forskning-omega-6-omega-3-balansen/list

 

Helsemagasinet Vitenskap og fornuft

Julie From