Færre brukere hos BOA?

Styreleder i Mat & atferd og ernæringsfysiolog, Merete Askim, hadde et innlegg i Adresseavisen 16. april i anledning Trondheim kommunes forslag til store innsparinger i sosialbudsjettet.

28.04.201920:55 Tine Østby

Her får du artikkelen i sin helhet. Den kan leses her>>

Færre brukere hos BOA

Av Merete Askim, publisert 16, april 2019 i Adresseavisen

Nå må Trondheim kommune redusere «Boa-tilbudet», det er for mange som har krav. Hvordan kan det bli færre som krever dette? Et overslag viser at en person med autisme kan koste kommunen godt og vel 1 million pr år, i bemannet bolig.

Vi i pasientforeningen Mat & atferd (M&A) har mange eksempler på at barn med autisme kan hjelpes betydelig med medisinsk begrunnet individuelt kosthold. Det vil si at man tar en blod- og urinprøve for å lete etter forhøyede nivå av antistoffer mot vanlige matvarer, og «urin-avfallsstoffer» fra dem, vurderer dem sammen med andre individuelle medisinske data. Prøvenes pris er ubetydelig sett mot mulig økonomisk samfunnseffekt.

Deretter blir det å leve som en allergiker, man skal ikke spise de matvarene som det er påvist antistoffer eller urin-avfallsstoffer mot. De første ukene kan bli tunge, men det gir seg. Det som ikke gir seg, er ca en uke tilbakefall ved diettbrudd. Det er en overbevisende bekreftelse på at individuelt kosthold er riktig.

Vi i M&A vet at mange, ikke alle hjelpes. Men jo tidligere det blir testet, jo raskere og bedre blir effekten. Personen og omsorgspersonene vil få en bedre livssituasjon. Medisinsk begrunnet individuelt kosthold har også hjulpet ved schizofreni for å nevne en av flere andre psykiske lidelser. Som en tilleggsgevinst, vil det gi en betydelig innsparing på Boa-regnskapet samme år som kostholdet hjelper.

Det er etisk uforsvarlig at dette ikke blir forsøkt, med tanke på dem som kan hjelpes til et bedre liv.

Skeptiske kommentarer og motsvar

Dagen etter ble det publisert en kommentar av Håvard Ravn Ottesen og Olaug Nilsen, hvor de beskrev sin skepsis til innlegget, kommentaren kan leses her>>

Merete Askim kom med et motsvar til kommentaren, som kan leses her>>