L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Protokoll, regnskap og årsmelding fra Landsmøtet

Landsmøtet ble arrangert 6.-7. april og her finner du aktuelle papirer.

28.04.201920:44 Tine Østby

Her finner du underskrevet protokoll og godkjent årsmelding og årsregnskap.