L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Landsmøte 6.-7. april 2019

Invitasjon til Landsmøte på Best Western Oslo Airport Hotel og saksdokumenter.

26.03.201914:14 Tine Østby

Til delegater, lokallagsledere og sentralstyret,

Her finner du 7 vedlegg med sakspapirer til årets Landsmøte i Mat & atferd, lørdag 6. og søndag 7. april på Best Western Oslo Airport Hotel ved Gardermoen.

Informasjon om buss fra Gardermoen: http://www.osloairporthotell.no/beliggenhet.aspx

Program lørdag 6. april:

 • 12.00 Lunsj
 • 13.00 Landsmøte starter
 • 15.00 Pause
 • Ca kl. 17.00 Ferdig med dag 1 på landsmøtet
 • 19.00 Felles middag med delegater, styret og administrasjonen i Mat & atferd

Søndag 7. april:

 • 09.00 Landsmøtet fortsetter
 • 11.00 Pause
 • 13.00 Landsmøtet avsluttes
 • 13.00 Lunsj med avreise

Vi beregner en overnatting + lunsj og middag lørdag og lunsj på søndag for alle delegatene. Reiseregning dekkes for alle delegatene ved innsending av reiseregning etter landsmøtet. Utgifter utover dette må lokallagene betale selv.

 

Kommentarer til landsmøtepapirene:

 1. Signert revisjonsberetning blir ettersendt
 2. Regnskapet viser et betydelig negativt resultat for 2018. Dette har 3 årsaker;
  - betydelig reduksjon i støtte fra staten 
  - merkostnader for omlegging av hjemmesiden og profilering av nytt navn 
  - etter-rapportering av pensjonsinnskudd for ansatte da dette ikke hadde blitt gjort siden 2010.
  Dette medførte betydelige kostnader for foreningen, der vi måtte bruke av oppsparte midler. Styret tok tak i dette i starten av 2. halvår og satte inn tiltak for lavere utgifter. Styret har fulgt utviklingen og har som sin hovedoppgave å planlegge tiltak som øker inntektene for å komme i balanse igjen. Styret har tro på at dette vil lykkes, da de økte utgiftene var knyttet til enkelthendelser og ikke som en trend som gjentas i årene som kommer. 
 3. Vedlagt ligger budsjettforslag som går i null. Styret kommer til å jobbe med budsjettforslaget fram mot landsmøtet for å finne flere innsparinger og øke inntektstpostene.

Dette blir også satt i sammenheng med sak nr /19 Arbeidsprogram.

Vel møtt!

Vedlegg