L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Konferansen ernæringsterapi og autisme

Vi hadde en lærerik konferanse og takker for alle fine bidrag, tilbakemeldinger og møter.
Her kommer vi med svar på påstander og innlegget fra Spiss.

21.03.201922:08 Aina Gunnerud

Svar på innlegg fra SPISS på konferansen Ernæringsterapi og autisme, 16.mars 2019

Av styreleder Merete Askim, ernæringsfysiolog, høgskolelektor EM, HiST/NTNU

Pasientforeningen Mat & atferd (M&A) svarer her på innlegget fra SPISS på konferansen lørdag 16.mars: Ernæringsterapi og autisme. Innlegget viser misforståelser om hva M&A står for, og hva som ble lagt frem.

M&A har i vedtektene at alle skal utredes medisinsk før diett.

Vår forening fremmer nyere forskning om ernæringens betydning for hjerne og atferd. Kunnskap om samspillet tarm og hjerne må være med som grunnlag i en utredningsprosess. Forskning og erfaring viser at melk- og glutenfritt kosthold kan være til hjelp for mange, når kostholdet samtidig dekker ernæringskrav. Mange av våre medlemmer er fortvilet over at deres erfaring av kostholdsendring ikke blir møtt eller forstått av helsevesenet. 

Flere av foreleserne har samarbeid med internasjonale medisinske forskere innen autismespektret og analyse-forskning.

M&A er faglig oppdatert i, og ønsker samspill i behandling av autisme, mellom psykiatere, medisinere, forskere, immunologer, ernæringsfysiologer og spesialpedagoger / atferdsterapeuter. Hjemmesiden til SPISS viser kompetanse innen spesialpedagogikk og atferdsterapi, men hvor er kompetanse innen fagmiljø nevnt over.

Vi vil i korthet kommentere påstandene fra SPISS:

  • «M&A kan ikke dokumentere forskning». Vi holder oss oppdatert på internasjonal forskning. Det ble flere ganger presisert at erfaringen er at ca 1/3 av autister kan hjelpes, da gener kan trigges av flere miljøfaktorer. I innledningen til vår konferanse ble det opplyst om Psykiatriveka 2019 med tema: «tarmflora, diett og mental helse, kostfaktorer og psykisk helse» og parallellseminar: «Hvordan kan stoffer i kosten påvirke vår psykiske helse?» Dette er Norsk Psykiatrisk Forening (Npf) sin årlige faguke med årsmøte, videre- og etterutdanningskurs for psykiatere og leger i spesialisering.

 

  • «M&A er en sekt, med guru». M&A er en godkjent pasientorganisasjon, med medlemmer innen psykiatri, kliniske ernæringsfysiologer, ernæringsfysiologer, leger, spesialpedagoger og ernæringsterapeuter. Innledningen nevnte en «guru» innen psykiatri, Ulrik Malt: psykiater, professor og tidligere leder av Norsk psykosomatisk avdeling ved Rikshospitalet, leder av Klinisk Neurovitenskap samme sted, med-redaktør for «Lærebok i psykiatri fra 2018». Der er han medforfatter og skriver at gluten- og melkefritt kosthold kan hjelpe ved infantil autisme, og at lege Dr Reichelt har gjort denne forskningen. Boken anbefaler medisinsk og psykisk utredning samtidig for å påvise eventuelle somatiske sykdommer som kan opptre som psykiske lidelser.

 

  • «Autisme hjelpes med varme foreldre, ikke diett». Teorien om kalde mødre er tilbakevist. På konferansen ble det derimot erfaringseksempler på varm omsorg og atferdsterapi, og at medisinsk begrunnet diett ga ytterligere bedring; mens diettbrudd ga tilbakefall.

 

  • «Tim skal være seg selv», underforstått holde seg unna medisinsk begrunnet diett og kosttilskudd. Tim ønsker selv å stå frem lokalt og nasjonalt, være medforfatter i en kokebok, og derved hjelpe andre til bedre liv, og å unngå tilbakefall ved diettbrudd – som han har erfart. Hans mor er spesialpedagog.

 

  • «Dette tjener miljøet mange penger på». Både medisinske analyser og kostveiledning koster penger, som hos SPISS. Det ble lagt frem at en autist kan koste 1 million kr/år, så det er sosial- og helsebudsjettet som vil «tjene på denne behandlingen» når det hjelper, og at effekten er best ved tidlig begrunnet behandling.

 

  • «M&A er mot vaksiner». Det ble nevnt foreldreerfaring om medsykelighet for autisme etter vaksiner. Vi er kjent med den påstanden, vi vil presisere at vi følger offentlig vaksineanbefaling. Vi er opptatt av maten, ikke vaksiner.

 

  • «Thon hotel skulle avslått å være talerør for M&A». M&A takker for at Thon hotel fremmet tale- og ytringsfriheten med meget god service og matservering.

Se også panelets svar på filmopptak fra Tunsberg Medisinske Skole 
Opptak av hele konferansen kan bestilles her>>