Styret i mat og atferd har kommet med innspill til høringsutkastene i utdanningsforløpende innen ernæringfysiologi, medisin og psykologi.
 

07.03.201916:04 Aina Gunnerud

Her har det jobbet effektivt og tverrfaglig med å utarbeide innspill. Godt at det nå er sendt inn.

Vi ønsker at det utdannes personell som har en inngående kunnskap om samfunnsøkonomisk gevinst ved økt forståelse av indviduell kostholdsbehandling.
Dette gjelder på studiene i ernæring, medisin og psykologi. Her deler vi et lite utvalg av våre innspill og våre synspunkter.

Vi henviser til "lærerbok i psykiatri" (2018) innen de forskjellige høringsutkastene på alle forløp.
Det er gledelig å kunne formidle våre synspunkter. Her på generelt grunnlag uten å gjengi direkte våre innspill, akkurat nå.

Ernæring:

Kosthold skal være vurdert ved psykiske lidelser sammen med somatiske lidelser som f.eks. mage og tarm.
Medisinske analyser sammen med bruker- og pårørendeerfaring skal hensyntas når dette kan begrunnes klinsisk.

Medisin:

Her bør det inkluderes kunnskap om medisinfri behandling, erfaring og ønsket kosthold.
Ferdighet bør ivareta analysering og kritisk vurdering av ny forskning om tester og ernæring.

Psykologi:

Somatiske lidelser og ervervet erfaring hos fagpersoner bør være en ferdighet i utdanningsforløpet.

Vi følger tett med og har tro på at vårt arbeid skal bli tatt vare på og kanskje føre til økt kompetanse på sammenhengene og matens påvirkning av helse, somatisk og psykisk.
Samfunnsøkonomisk en lønnsom behandling, forhåpentligvis før den enkelte person blir veldig syk og ufør.

, click to open in lightbox