L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Tourettes syndrom og glutenfri diett

Pilotstudie viser at glutenfri diett i ett år gir betydelig symptombedring.

21.06.201820:11 Tine Østby

Denne studien, som nylig ble publisert, viser oppsiktsvekkende resultater og gir pasienter med Tourettes syndrom et verktøy som kan være verdt å teste ut. 

Pilotstudie med lovende resultater for pasienter med Tourettes og tvangslidelser

I denne pilotstudien var det 29 deltagere, 23 barn og 6 voksne, med Tourettes syndrom. En del av dem hadde også tvangslidelser og særlig de voksne hadde også andre psykiske plager som de tok medisiner for. 

Etter ett år med glutenfri diett var det betydelig symptombedring hos deltagerne, både i forhold til reduksjon av tics og tvangshandliger og bedre livskvalitet.

Dette er en liten studie og det kreves mer forskning på området. Men det er interessante funn og gir pasienter med Tourettes syndrom og tvangslidelser et hjelpemiddel som kan bidra til en lettere hverdag med færre symptomer. 

Se hele artikkelen (pdf)

Ikke-cøliakisk glutensenstivitet - klinisk diagnose

Ikke-cøliakisk glutensensitivtet er en klinisk diagnose og påvises ved hjelp av eliminasjonsdiett i samarbeid med lege/sykehus. 

Tenker du at du selv eller ditt barn kan ha nytte av å sjekke dette, ta kontakt med din fastlege.

Er du usikker på hvordan du skal gå frem, kan du også kontakt Mat & atferd for veiledning. 

Bli medlem hos Mat & atferd>>