L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Temakveld hos Lab1

Velkommen til temakveld om mageplager hos vår partner Lab1!

04.06.201811:37 Tine Østby
Mange med mageplager

Mellom 15-30% av befolkningen har mageplager av forskjellig varianter og grader.
Årsakene til mageplagene kan være mange og det er ikke alltid lett å finne ut av. 

Lab1s temakvelder om mageplager vil fokusere på tre temaer som alle er viktige og sentrale i forbindelse med bakenforliggende årsaker til mageplagene.

Neste temakveld er:

  • 20.06.2018 - Matoverfølsomhet
  • 04.07.2018 - Bakteriell overvekst i tynntarmen (SIBO)
  • 15.08.2018 - Dysbiose (tarmfloraubalanse)

Les mer om Temakveld og meld deg på her