L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Referat fra Landsmøte 21-22. april

Nytt navn på foreningen blee vedtatt på landsmøtet. Ny logo og profil er under utarbeidelse og vil lanseres i slutten av mai. 

03.05.201812:39 Tine Østby
Nytt navn

Mat og atferd er det nye navnet på foreningen. Undertittelen skal spissformuleres av arbeidsgruppen i sentralstyret.

  • melke- og glutensensitivitet, håp og mestring er et av forslagene

Landsmøte var samstemt om at matens påvirkning av atferd kan gi håp og mestring.

I løpet av landsmøtehelgen har vi møtt fantastiske mennesker og en herlig arbeidsom gjeng. Vi har hørt mange refleksjoner og hatt givende diskusjoner.

Samtalene rundt måltidene og i pausene er også et viktig bidrag en slik helg som dette. Vi vet jo at det kan være en del frustrasjon, prøving og feiling på veien til å oppdage hvordan mat kan påvirke atferd. Det å holde fast på egne erfaringer og hva som kan være rett kosthold for eget barn eller seg selv kan være utfordrende og litt ensomt.

Erfaringsutveksling og samhold

Det å få mulighet til å treffes og utveksle erfaringer om melke- og glutenfri mat er alltid nyttig. Hvordan det å være melke- og glutenfri kan oppleves hos den enkelte deles flittig og hvordan dette påvirker egen hverdag. Vi hører mange historier og blir aldri lei av å lytte til nye solskinnshistorier. Dette gir fellesskap og kanskje noen nye vennskap på tvers av landsdelene og alder.

Gode diskusjoner

Det ble flere diskusjoner på landsmøtet, slik som det skal være. Hva menes med atferd ble betydelig diskutert. Atferd som kan påvirkes av melke- og glutenfri mat kan jo både forklares som atferd for utrykk av følelsesreaksjoner som f.eks sinne, redsel eller atferd som å ofte løpe på do eller å klø hele tiden pga eksem. Atferd som påvirker hverdagen og som kan være et handikap og begrensing.

Barn som har utfordringer med konsentrasjon kan føre til skolevegring. Tilbaketrekking er atferd som i noen tilfeller kan bedres med rett kosthold for den enkelte. Kostholdsendring kan endre atferd og dette gir ofte håp og mestring både for barn, ungdommer og voksne.

Alltid hyggelig med noen nye ansikter, som i år var godt representert som delegater fra lokallagene. Vi takker de som møtte og deres engasjement for Mat og atferd.

Mer info finner du i dokumentene og protokollen fra landsmøte som snart vil legges ut på Npifs sider.