L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Intervju av ROS, kurs i mindfull eating

Vi lar oss inspirere av andre organisasjoner som satser på sammenhengen mat, kropp og følelser og som har kurs, opplæring og gratis rådgivning for sine medlemmer og brukergrupper. Les dette intervjuet om litt annerledes kurs og tilnærming til medlemmene sine utfordringer.

01.03.201814:12 Aina Gunnerud

Vi har intervjuet organisasjonen Rådgivning om spiseforstyrrelser ved Irene Kingswick, Generalsekretær.

Godt å vite at vi er flere organisasjoner som ser på helheten, sammenhengene og kan bidra til håp og felles forståelse for maten sin påvirkning av vår atferd. ROS – rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende organisasjon som tilbyr gratis rådgivning for alle personer med et utfordrende forhold til kropp, mat og følelser. ROS har nylig fått midler fra Extrastiftelsen for å bringe utdannelsen Mindful Eating – Conscious Living fra USA til Norge. Vi ser på denne støtten som en bekreftelse og aksept av vår tilnærming.

Hva er deres tilnærming og hvordan gir dere støtte til medlemmene?

Vårt lavterskeltilbud vektlegges stort. Her tilbyr vi gratis rådgivning både via individuelle samtaler på våre sentre flere steder i landet, chat, telefon og rådgiving på e post. I tillegg har vi en rekke gruppetilbud.  Det å snakke med noen som forstår når du har det som verst i livet er nok noe av det aller viktigste budskapet, sier Kingswick. Vi er lett tilgjengelig og de fleste ansatte og frivillige hos oss har selv kjent på en utfordring i forhold til kropp, mat og følelser. Diagnoser er ikke viktig for vår del – det er vanskelighetene som skjuler seg under vi ønsker å belyse og det å hjelpe flest mulig til å håndtere disse på en bedre måte.

Å gjenfinne matglede er noe av det vi ønsker å bidra med. Mat kan være medisin når det fungerer og er persontilpasset! Med det mener ROS at det er du selv som må lære å lytte til egen kropp for å finne ut hva som er god næring for deg. Vi støtter og bidrar til at våre brukere kan leve godt og er verdifulle som de er.  Å lære seg flere av verktøyene som mindful eating byr på vil hjelpe mange som kanskje i store deler av livet har slitt med et komplisert forhold til mat. Det være seg for lite mat eller for mye mat. Det handler om balanse og det å våge og kjenne etter i egen kropp. For enkelte fungerer mat som rus noe som selvsagt er svært uheldig og igjen bidrar til flere lidelser.

Hvordan kan dere bidra til håp for de som søker informasjon?

ROS har eksistert i 35 år og har spisskompetanse på området. Brukerundersøkelser viser at de som oppsøker hjelp og støtte fra ROS. Det å bruke tid og ta et steg av gangen er gode råd på veien.

Ulike tilnærminger innenfor mindfulness tradisjonen kan jo vise til forskningsbaserte resultater. Det å ta seg tid til å lytte til egen kropp for å kjenne etter hvordan ulike matsorter fungerer i din kropp. Å være tilstede når vi spiser, bruke god tid og være bevisst alle sanser. Det er stor forskjell på fysisk sult og psykisk sult. Dette er de færreste klar over og mange blir svært overrasket når de på et kurs finner ut forskjellen på de mange sulter vi faktisk har. Dette er ofte noe som må trenes på i dagen samfunn. Vi er utrolig takknemlig for å kunne bidra med kurs og opplæring her.

Første del av den nye mindful eating utdannelsen er i slutten av august og det er plass til noen kandidater til. Kravet er at du må ha en helse/sosial eller ernæringsfaglig bakgrunn, inneha en egenpraksis i mindfulness og yoga, ha deltatt på et 8 ukers MBSR/MBCT kurs. Mer informasjon om selve utdannelsen og del 2 finnes på våre hjemmesider under aktiviteter.

Gjør sårbarhet til styrke er vårt motto! Flere av de som jobber her har sin egen historie knyttet til spiseforstyrrelser, mat og veien ut av dette. Mye av vår erfaring viser til at økt selvinnsikt og lære om sykdommen eller lidelsen, samtidig som det fokuseres på friskhetsfaktorer. Det gjelder å finne sin egen balanse. Dette kan ta tid og det er viktig å ta hensyn til, når vi møter våre brukere.

Våre organisasjoner har mye felles med helhets behandling og forskningsbasert vitenskap. Vi i Npif vektlegger også matintoleransetester og peptidtest fra urin. Hva anbefaler dere medlemmene i forhold til tester?

Matintoleransetester kan være vanskelig her og det er heller ikke vår oppgave å bringe dette på banen. Mange av våre brukere kan ha et fordøyelsessystem som ikke fungerer helt som det skal av ulike grunner knyttet til spiseforstyrrelser. Våre brukere oppsøker oss for å få hjelp til den psykologiske faktoren – ikke med tanke på å teste ut ulike matintoleranser. Mange av våre medlemmer har likevel tatt tester, sier hun. Videre overlater vi til andre å veilede i resultat av testene.  Vi trenger å være ekstra varsomme med råd og tolke resultatene her. Fokuset vårt er først og fremst å lære og lytte til egen kropp og hjelpe med det psykiske.

Snart kommer vi i Npif med ny hjemmeside. Det er gøy å følge med at også andre nettopp har fått nye hjemmesider og mye informasjon skjer vi chat og nettet. Nettros som er ROS sin hjemmeside kom i ny utgave i desember 2017. Vi takker for et lærerikt intervju.

Du kan kontakte ROS via:

www.nettros.no

Landsdekkende rådgivingstelefon: 948 17 818

E post: info@nettros.no
CHAT: https://nettros.no/chat/