L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Hva er proteinintoleranse?

Proteinintoleranse innebærer at enkelte proteiner fra mat kan framkalle sykdom. Dette gjelder først og fremst proteinene fra kasein i melk og gluten i mel, fordi kroppen har for lite av de enzymene som bryter ned disse proteinene. Forskningsresultater viser at proteiner i melk og gluten kan spille en rolle i utvikling av en rekke symptomer.

20.05.201613:02 Tore Olsen

Både fysiske og psykiske følger

Når proteinener fra melk og mel fordøyes, dannes det peptider. Disse kan være av betydning ved utvikling autisme, schizofreni, depresjoner, ADHD og ADD. Nyere forskning setter også utslett, migrene, spiseforstyrrelser og psoriasis i sammenheng med proteininoleranse.

Målbare i urinen

Peptider som stammer fra kasein og gluten, kan ved hjelp av følsomme analysemetoder påvises i urin. Hvis disse finnes i større mengder enn normalt, kan en omlegging til et kasein - og/ eller glutenfritt kosthold føre til merkbare positive endringer. Analysene utføres av NeuroZym i Snåsa og og Lab1 i Oslo og er utviklet i samarbeid med overlege K.L. Reichelt på Rikshospitalet. Analysen må rekvireres av lege, psykolog eller annen ansvarlig terapeut på eget rekvisisjonsskjema fra NeuroZym. Testen benyttes til å vurdere om det foreligger intoleranse mot proteiner, og om diett bør forsøkes.

Foto: Shutterstock