Ernæring, autisme og psykisk helse

Vi i pasientforeningen Mat & Atferd har lest artikkelen i Forskersonen.no 5.september med stor interesse, og vi støtter synspunktene i den med følgende uttalelse.

01.10.202110:28 Tine Østby

Vi ønsker å bli en kontaktgruppe i forskningsmiljøene ang kosthold,
autisme og psykiske lidelser og vil gjerne gi mer informasjon i et
møte.

Ernæring, autisme og psykisk helse

Vi i pasientforeningen Mat & Atferd (M&A) har lest artikkelen på
Forskersonen.no 5.september: _«Store utfordringer med kosthold ved
autisme», _og ser med glede at dere forfattere er opptatt av
ernæring.__

Betydelig samfunnsøkonomisk effekt: når individuelle medisinske
påviste ernæringsproblemer behandles, kan det gi redusert behov for
behandlingstiltak og bedre livssituasjon for personen og pårørende. S
Hope et al skriver 22.01.2018 i Tidsskriftet om: _«..bedring av denne
gruppens (psykisk utviklings-hemmende) ernæring er en sak av nasjonal
betydning..», _vi tilføyer av samfunnsøkonomisk betydning.


Hvor lenge skal vi vente på at ernæring blir tatt på alvor?

Diett: Dere skriver at diett kan anbefales til «_personer med autisme
og påvist glutenintoleranse/cøliaki og melkeallergi_», vi inkluderer
melkeproteinintoleranse. Men hvordan finne dem? Det er viktig at disse
analysene blir inkludert i tidlig utredningen for autisme, og at
sammenhengen med individuelle ernæringsproblemer blir akseptert blant
helsepersonell innen psykisk helse, se Hope S et al 22,01.2018 sitat:
«_Mange tilstander krever ernæringsmessig spisskompetanse som ikke
finnes i det kommunale tjenesteapparatet_».

Ernæringsutredning ved utredning av autisme: Vi er enig i at utredning
hos fastlege alltid bør inkludere vurdering av ernæringsfaglig
helsepersonell: ernæringsstatus, måltidsproblemer, ernæringsmangler
og mage-tarm problematikk, stoffskiftet og fordøyelse. Spesielt
fordøyelse av matproteiner og eventuelle antistoffer /
inflammasjonsmarkører mot peptider fra mat. Som dere nevner, kan
«_særspisthet_» gi mangel på næringsstoffer, hjernen trenger dem
alle.

M&A anbefaler medisinsk utredning før en individuell tilpasset diett
blir diskutert.

Unge kriminelle: Mange unge voldskriminelle har autismespekter-lidelser,
se Erik Søndenaa, forsker-sonen.no [1] 16.mars 2021, ernæringstiltak
bør med i kommende Stortingsmeldingen om kriminalomsorg.

NOU 2020:1 «Autisme»: M&A har skrevet både innspill og høringssvar
denne, med referanser.

Innspill:
https://nettsteder.regjeringen.no/autismeogtourettesutvalget/2019/05/28/mat-atferd/


Høringssvar:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-astilling-nou-2020-1/id2697868/?uid=88952f4b-455a-47a6-bfd1-2a8eba0b25b4


Tarmflora: Som medlem av Nansen Neuroscience Network (NNN) har M&A og
NNN gitt et webinar 28.april 2021 om tarm-hjerne med over 3000
påmeldte, også fra våre universiteter. Flere webinarer planlegges
sammen med NNN
(https://www.nansenneuro.no/2021/03/16/tarm-hjerne-aksen-hvordan-kan-tarmen-pavirke-hjernen/).


M&A er den pasientorganisasjonen i Norge og i de nordiske land, for
jobber for at sammenhengen mellom mat og psykisk helse blir kjent i
medisinske fagmiljø. Vi baserer vår rådgivning på medisinsk
dokumentasjon.

Kunnskapsgrunnlag: Blant våre medlemmer har vi psykiatere, leger,
farmasøyter, ernæringsfaglige, spesialpedagoger, men mange erfarer
dessverre at å bruke kunnskap innen kosthold / ernæring / psykisk
helse i sine fagmiljø, blir lite verdsatt. Pårørendes brukererfaring
blir vanligvis avvist i behandlingssituasjon. Så vi ser med glede at
kosthold blir en del av kunnskapsgrunnlaget ved autisme, og mulig andre
psykiske lidelser.

M&A ønsker å bli en kontaktgruppe i forskningsmiljøene ang kosthold,
autisme og psykiske lidelser og vil gjerne gi mer informasjon i et
møte.

Vennlig hilsen Merete Askim
Nestleder i M&A