Høringsinnspill for nasjonal faglig retningslinje for ADHD

Høringsinnspill for Revidert nasjonal faglig retningslinje for ADHD og kapittel i pakkeforløp om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser.

08.09.202110:54 Tine Østby

Vår nestleder Merete Askim har laget og sendt inn høringsinnspill for Revidert nasjonal faglig retningslinje for ADHD og kapittel i pakkeforløp om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser.

Merete påpeket bl.a. følgende under Kapittel 1, retningslinjen Henvisning, utredning og tilbakemelding:

"Her ser vi på Somatisk legeundersøkelse. I tillegg til ernæringshistorikk og spørsmål om matvaner, matvalg, matvegring, måltider og magetarm-problematikk, anbefaler vi sterkt følgende medisinske tester:
• En kostholdsanalyse som en grunnleggende del av vurderingen av tilpassede aktuelle hjelpetiltak.
 - Blodverdier av homocystein , vitaminer som folsyre, pyridoksin, B12, vit C, D med flere.
 - Blodverdiforfettsyrebalanse(omega-3/omega-6),mineraleneJernogsink.
 - Blodverdiforantistoffmotkjentematallergenersommelk,korn-varianter,egg(IgE,IgG).
 - Spørsmålommatallergier/intoleranser,matvaner,måltidsfrekvensogmage-tarmproblemer.
• Blodverdier av inflammasjonsmarkører.
Økede nivå av homocystein kan forårsakes av stoffskifteforstyrrelser. Inflammasjonsmarkører er viktig, det er vist forhøyede nivå av Interleukin-6 hos barn med ADHD13,14. Måling av dem kan bekrefte / avkrefte eventuell infeksjon.

At de nevnte ernæringsrelaterte tema og inflammasjon er utelatt i høringsdokumentet og ved legeundersøkelser, kan skyldes at helsepersonell ikke er bevisst på dette, muligens at det er lite prioritert i deres utdannelse, og derved unnlater de å spørre om det under utredningen."

Les hele innspillet her (pdf)>>

Merete har gjort et stort stykke arbeid med dette skrivet og vi retter en stor takk til henne for dette!