Landsmøte - 24. mai 2020

Landsmøtet finner sted 24. mai og blir arrangert online via Zoom.

08.04.202010:00 Tine Østby

Tid for landsmøtet: Søndag 24. mai fra kl. 10.00

Sted: digitalt, via Zoom


Siden landsmøtet holdes på nettet så lover vi at vi tar hyppige pauser slik at det ikke blir så intenst. Vi oppfordrer lokallagene, delegaten og sentralstyremedlemmene om å sette seg godt inn i sakene på forhånd.

Hver sak blir lagt ut på skjermen slik at du som delegat kan følge med på eventuelle endringer i sakene (som årsberetningen) og ordlyden i vedtakene.

Vi kommer til å foreta avstemming på alle sakene da vi har mulighet for dette i vårt videosystem. Avstemmingen blir foretatt anonymt og delegatene får se resultatet for hver avstemming på sin skjerm.

Vi tar kontakt med delegatene over påske for innføring i systemet. Det er veldig enkelt å forholde seg til og sentralstyret bruker samme system på alle styremøtene.

Link til landsmøte kommer i senere mail.


Vedlagt finner du alle sakspapirer. Dokumentene ble sist oppdatert onsdag 13. mai 2020.  

Saksliste og årsmøtprotokoll

Signert protokoll 2019

Årsberetning 2019

Regnskap 2019

Revisjonsberetning 2019

Forslag til endringer av vedtekter 2020

Arbeidsoppgaver for 2020

Budsjett for 2020