L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Kongressen Rus og Psykisk helse

Vi var på kongressen "Rus og psykisk helse" i Oslo mandag 10.02 og tirsdag 11.02. Vi fikk mange fine kontakter, og ernæringens betydning ble vektlagt av alle.

20.02.202021:40 Tine Østby

Mat & atferds styreleder, Merete Askim holdt innlegget:" "Må ha det", matens betydning for rus og psykisk helse". Det var ett av tre samtidige innlegg i hvert sitt rom.
Rommet var fullt med ca 30 tilhørere.

Vi har en følelse av fremgang, mer aksept for den forskning og erfaring vi representerer. Selv om vi har holdt lignende innlegg på disse konferansene i flere år, vil vi fortsette!

Som en deltager sa: "Jeg hørte deg for to år siden, det var viktig!"