L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Årsmøteinnkalling Midt-Norge

Velkommen til årsmøte 18. mars, kl 18.00-21.00, på Thora-Strom VGS, rom A3-15 kl 18 - 21. Suhms gate 6, Trondheim

20.02.202021:31 Tine Østby

Velkommen til Årsmøtet i Mat & atferd, Midt-Norge.

Først tar vi vanlige årsmøtesaker, det er fort gjort. 
Deretter vil Funksjonell Medisin på Tiller, fortelle om deres behandlingsmetoder og hva de kan tilby. Endelig er Funksjonell Medisin kommet til Trondheim, og mange kan få god hjelp der.
 

Vi møtes på Thora-Strom VGS, rom A3-15 kl 18 - 21. Suhms gate 6, Trondheim. 
Det er sentralt, man kan parkere i P-kjelleren på Leutenhaven. 

Vi serverer litt frukt. 

Sakspapirer kommer senere.

Saker som ønsket behandles, må medles inn til oss innen 1. mars
Bli gjerne med i styret, arbeidsmengden er liten, og læringsmengden er stor! 
 
Litt mer: 
Gå gjerne inn på vår FB-side, https://www.facebook.com/matogatferd/ der legger vi ut nyheter, blant annet at vi har vært på to kongresser innen psykisk helse nå på nyåret. Vi hadde innlegg som ble godt mottatt, og de vi snakket med, mener at ernæring er det kommende viktige tema innen psykisk helse. Vi fikk mange gode kontakter. 
 
For dem som hjelpes, er det god samfunnsøkonomisk effekt, autisme er aktuelt nå:  

Vi leser NOU 2020:1 "Tjenester til personer med autismeforstyrrelser og til personer med Touretts syndrom". Der ser vi s 161, punkt 9.4:  
"For opplæring med EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention) er anslått til ca 1 million kroner per barn for opplærings- og veilederkosthander, og ca 1,3 millioner/år når ressurser i barnehage og pårørende er inkludert. Total samfunnsøkonomisk kostnad er anslått til 146-167 millioner kroner i året, 654.000 per pasient/år."  
Vi hadde et innspill til NOU'en. Vi sier at vårt innspill er "med", siden NOU ofte nevner ernæringsrelaterte tema. Men forunderligvis er ikke noen slike tema nevnt som aktuelle forskningstema, ei heller er vi nevnt som aktuell pasientorganisasjon. 
https://nettsteder.regjeringen.no/autismeogtourettesutvalget/2019/05/28/mat-atferd/ 
 
Så om vi har nedlagt det gamle "PIF-nytt", så står vi på!  
Vi trenger dere som medlemmer!