L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Årsmøteinnkalling Hordaland

Velkommen til årsmøte 1. april, kl 19.00 på FFO Hordaland Vestre Strømkaien 7 i Bergen

18.02.202021:59 Tine Østby

ÅRSMØTE

Mat & adferd-Hordaland 2020

 

Blir onsdag 1. april 2020 klokken 19.00 i lokalene til FFO Hordaland Vestre Strømkaien 7 Bergen

Saker til årsmøte og forlag på kandidater til styret sendes på e-post til hordaland@matogadferd.no innen 10. mars 2020

 

Dagsorden          

1. Åpning av møtet

2. Godkjenning av fullmakter

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Valg av ordstyrer og referent

5. Valg av to protokollunderskrivere

6. Protokoll fra forrige årsmøte

7. Årsberetning

8. Regnskap

9. Revisjonsberetning

10. Arbeidsprogram

11. Styrehonorar

12. Innkomne saker

13. Budsjett

14. Valg av styre, valgkomite (se 14.6), revisor (se 14.7) og delegat(er) til landsmøtet

15. Avslutning av møtet

 

 

Dag Einar Liland

leder Mat & adferd-Hordaland