L

Kontaktinfo

Daglig leder
Ingunn Notøy

Telefon
+47 94 81 86 05

Epost
post@matogatferd.no 

w

Årsmøteinnkalling Østlandet

Velkommen til årsmøte 18. mars kl 18.30 på Egon i Asker

18.02.202021:48 Tine Østby

Innkalling til årsmøte for Mat og atferd-Østlandet

Tid: Onsdag 18. mars kl. 18.30-19.30, hyggelig samvær 19.30-21.00.

Sted: Egon i Asker. Adr Torv veien 1

Årsmøte fra  kl. 1830 -19.15.

Deretter satser vi på en hyggelig stund med erfaringsutveksling/brukerhistorier, kulturinnslag og  paneldebatt.

Hver og en bestiller mat og/eller drikke for egen regning.

Dagsorden for det formelle årsmøtet:

1. Åpning av møtet

2. Godkjenning av fullmakter

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Valg av ordstyrer og referent

5. Valg av to protokollunderskrivere

6. Årsberetning

9. Regnskap

10. Styrehonorar

11. Innkomne saker

12. Budsjett

13. Valg av styre, valgkomite, revisor og delegater til landsmøtet

14. Avslutning av møtet

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 26. februar.

Forslag sendes til janerik1970@me.com

Drammen 11.februar 2020

Styret i Mat og atferd-Østlandet